DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 388 —


To bi ali za one cienjene čitatelje, koji spomenutom pre


davanju nisu prisustvovali, obzirom na to, što ne predleži do


tično predavanje u cielosti, vjerojatno bilo tešto razumljivo, a


s druge strane držimo nedopustivim, da se kritizuje nješto, što


nije autentično objelodanjeno — mogli smo naime njeke stvari


neispravno razumjeti; pak s toga bismo u interesu kod nas


sada još veoma poželjnoga i nuždnoga, što svestranijega ras


pravljanja uredjajnih pitanja, uljudno molili g. nadzornika Doj


koviča, da bude tako Ijubezan, pak da svoje predavanje u cie


losti objelodani u Šumarskom listu.


Tom prilikom molili bi ga, da bude tako Ijubezan, pak
da kao svojedobni kritičar našega uredjajnoga naputka od g.
1903., kojega je u mnogim poglavljima veoma nepovoljno ocjenio,
u interesu dobre stvari sada, nakon što je po tomu naputku
radiOj — objelodani svoja iskustva glede propisa toga
naputka i glede one svojedobne tvrdnje »da su naši šumarski
tehničari kod političke uprave položili viši državni ispit, da s toga
oni moraju znati i znadu sastavljati valjane gospodarstvene
osnove, i da je radi toga posebni procjenbeni odsjek u krilu
vladinoga šumarskoga odsjeka ne samo nepotreban, nego da
bi bio na očitu štetu kr. kotar, šumara, kojima bi vladini
šumarski činovnici oduzeli glavni dio privrede."


XJISTA.:K:_


Osobne viesti.


imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je apsolvente šumarske akademije zagrebačke Mihovila Pećinu
Petra Marijana privremenim šumar, vježbenicima otočke imovne


općine.


Društvene viesti.


Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar, društva održana je
dne 24. rujna t. g. u oči ovogodišnje glavne društvene skupštine.


Na toj sjednici je u povodu pretstavke, koju su na društveno pretsjedničtvo
upravili kr. nadlugari političke uprave, te kojom mole za posred