DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 205 —


schaft, vornehmlich in Bayera. Von H. Conwentz. Berlin 1907.
Gebriiđer Boratraeger). Godine 1803. bijaše tada u privatnom
posjedu nalazeda se šuma Miihlworth kod Bamberga, poslije
„Terezijingaj" prozvana, za državno vlastničtvo kupljena u tu
svrhu, da se ta krasna šuma uzdrži i stanovnicima Bamberga za
šetalište i zabavište prepusti.


Ovaj se slučaj može kao prvi smatrati, gdje se je državna
briga za uzdržanje ljepote u sumi zauzela.


Mnogo prije nego li jeknezPiickler kao prvi pobornik
za podignude ladanjskoga vrtlarstva izstupio, već se je
i Goeth e u Weimaru sa tim pitanjem bavio. On je sam pravio
nacrte za nove vrtne nasade, sadio je vlastitom rukom dr
vede u vrtu svoje ladanjske kude, te je sa svojim kneževskim
pokroviteljem i prijateljem Karlo m Augusto m osnovatelj
weinmar8koga dvorskoga perivoja.


Moralo bi se pobliže istražiti, da se izforno dokaže, da
je, i u koliko je Goethe utjecao na njegu ljepote u sumama
Sachsen-Weimar-Eisenach-a. Pa ipak se iz čitavoga niza okoluostih
dade zaključiti, da je to bilo.


Poznato je (Sravni Heinrich Viehoff: Goethes Leben.
Stuttgart 1887.), da je Goethe sa vojvodskim šumai´skim činovnicima
živo obdio; da je ou društvene sastanke »lovaca i
šumara" opetovano posjedivao, te se vrlo zanimao za šumsku
gojitbu. Poznato je nadalje, da je on marljivo botanizirao, da
se je i u svojem uredskom položaju sa šumarstvom i lovstvom
zanimao. Još više, da odpočine i da se sabere, tražio je šumsko
zatišje, pa se tamo risanjem zanimao.


On nam je svoje osobito veselje nad uzgojem vrtova u
Bvojim „Wahlverwaudschaften´´, veoma zorno predočio.


Čini se, dr je Goethe imao uske sveze i sa nadšumaruikom
pl. Fritschom, u kojega je kudi više puta, a zadnjiput
godine 1832. svoj rodjendan slavio.


Način, kako on n. pr. prosudjuje život i obličje drveda,
svjedoči nam o njegovom vještačkom motrenju šume. On u
naravi smatra liepini,^ sto je „istinski naravno" i svrsishodno,