DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Zadnji poziv za uplatu članarine.


dna p. n. gg. članovi, koji još štogod duguju na članarini
od godine 1908. i natrag, upozoruju se na zaključak društvenoga
odbora od 19. prosinca 1909., po kojemu se svioni , koj i
spomenute dugovine ne uplate do konca lipnja t. g.,
imaju br isa ti i z izkaza član o v a, a dužne članarine od
njih utjerati sudbenim putem.


Umoljavaju se stoga ta gg. članovi ponovno da svojoj dužnosti
izvole nefaljeno tečajem ovoga mjeseca udovoljiti, jer kako je zaključak
društvenoga odbora u tom pogledu jasan, neće se moći uvažiti nikakvi
obziri, te će ona gospoda, koja svojoj obvezi prema društvu ne bi
do određenoga roka udovoljila, imati samo sebi pripisati neugodne posljedice
sudbenoga ućerivanja.


Predsjedništvo hrv. slav. šum. društva.


Dopisnica uredništva.


P. n. g. B. S. n V. — Reklamirane brojeve poslali smo odmah.
P. n. g. G. P. u S. — Hvala na priposlanoj viesti, upotriebili smo ju odmah.
SI. gosp. uredu u V. — Zahvaljujemo na pripoalanom, djnjeti demo u slie-
dećem broju.


P. n. g. K. M. u H. — Reklamirani broj poslali smi Vam odmah.
P. n. gg F. P. u T i M. P. u D. — Vaše adrese smo ispravili.
8ADRZAJ. strana


Razvoj i praktični ciljevi šum. estetike. Od Dr. Ljudevita
Dimitza. Preveo i popratio N, Pleša-Kosinjković, šumar 201—214
Obilježenje gospodarstvenog iliti unutarnjeg podijeljenja šuma.


Piše Josip Heckner 214—220
Kr. zemaljsko biljevište u Girkvenici. Piše A. Kauders . . 220—223
Listak. Osobne viesti: Imenovanja. — Umro 223


Društvene vijesti: Za ovogodišnju glavnu skupštinu
hrv.-slav. šumarskog društva. — Zapisnik spisan
dne 19. prosinca 1909. prigodom obdržavanja sjednice
upravlj društvenog odbora. — Zaklada »Andrije
Borošića" 224—230


Zakoni i naredbe: U svrhu sačuvanja onakovih remek
djela prirode, koja su od osobite estetićke važnosti,
koja služe na ures domovini, koja su važna ša
znanstvenoga stanovišta i t. d 230—231


Knjižtvo: Heinrich Mayr. Waldbau auf naturgesetzlicher
Grundlage. Piše Dr. Petračić 231—236


Različite vijesti: Sliedeći broj Šumarskog lista. — Proslava
pedesetgodišnjice opstanka kr. gospodarskog
učilišta u Križevcima. — Društvo bugarskih šumara.
— Kako mogu gospodarski i šumarski činovnici
sudjelovati u promicanju gospodarstva u Hrvatskoj
i Slavoniji ? — Posvemašnja zabrana lova
u uzakupljenim obćinskim lovištima. — Status državnih
šumarskih činovnika, koji podpadaju pod
kr. ug. ministra poljodjelstva. — Status austrijskih
državnih šumara. — Izkaz uplaćene članarine I.
razreda, upisnine, podupirajućih prinosa, te pretplatnine
u razdobju od 1. siečnja do 30. travnja 1910. 236—240