DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 240 —


bert 10 K, Grdinić Matija 10 K, Gjureković Milan 10 K, Hohoss Ivan
5 K, Haydu pl. Rudolf 5 K, Hanika Ivan 10 K, Heckiier Josip 10 K,
Ivić Franjo 5 K, Jovanovac Ante 10 K, Jerbić Ivan 10 K, Janussek
Stjepan 5 K, Jakopec Josip 10 K, Jasić Dušan 6 K, Kadernožka Drag.
10 K, Kauders Alfons 22 K, Kovaćević Gavro 10 K, Kovačina Mate
10 K Klemenčić Košta 40 K, Krajnyak Ivan 25 K, Kayser pl. Šandor
5 K, Kundrat Emil 5 K, Kosović Bogoslav 10 K. Kranjc Bozo 10 K,
Kern Ante 10 K, Krišković Lambert 10 K, Kopic Mato 20 K, Koroskenyi
pl. Velimir 10 K, Kreč Milivoj 6 K, Kos Mil^n 10 K, Lach Gustav
10 K. Ljuština Mihajlo 10 K, Lachner Dragutin 5 K, Lajer pl Šandor


5 K, Lepušić Milan 30 K, Marton Gjuro 5 K. Masztics Gujtav 5 K,
Matiević Antun 10 K, Matolnik Ivan 20 K, Miiller Gjuro 12 K, Manojlović
Petar 10 K, Mifka Krešimir 30 K, .Majstorović Ivan IO K, Malćić
Vatroslav 10 K, Markulin Ivan 5 K, Magjarević Ivan 10 K, Medvedović
Mate 10 K, Majnarić Josip 46 K 65 fll, Maslek Mde 10 K. Matizović
Dragutin 10 K, Nagy Vincze 10 K, Odžić Ivan 20 K, Odžić Vladimir
10 K, Pleško Bartol 10 K. Poločnjak Venceslav 10 K, Pichler Milan
10 K, Petrović Stevan 10 K, Puk Mirko 20 K, Prstac Milan 10 K,
Plesa Nikola 7 K, Petroff Georgi 10 K, Pačnik Vinko 20 K, Pere Vilim
10 K, Polaček Dragutin 10 K, Pere Šandor 10 K, Rukavina pl. Jure
10 K, Rohr Petar lO K, Renner Ante 6 K, Ružička August 5 K, Ray-
man Stjepan 10 K, Rozmanith Albert 5 K, Resz Antun 20 K, Stipčić
Filip 20 K, Stanićić Dane 5 K, Slapničar Eluard 10 K, Soska Julius
10 K, Sablić Rudolf 10 K, Szentgy6rgyi Ljudevit 10 K, Stromszky Ladislav
5 K, Seidel Oskar 10 K, Svoboda Bogdan 40 K, Strapajević
Gjuro 12 K, Steller Edo 5 K Šnajder Luka 2 K, Tordonj Emil 5 K,
Tocauer Adolf 12 K, Tropper Ivan 10 K, Tomljenović Ante 10 K,
Toig Vilim 10 K, Thuransky Bela pl. 5 K, Ulreich Gyula 10 K, Ugrenović
Alexander 6 K, Vorkapić Lazo 20 K, Viđale Jaromir 10 K, Weiner
Milan 10 K, Zobundjija Milan 16 K, Zezulka Ivan 10 K, Zec Dušan


6 K i Žerdik Lambert lO K. Ukupno 1493 K 65 fil.


II, U ime pod u pirajuć e g prinosa uplatiše: Vlastelinstvo Ilok
20 K, vlastelinstvo Vukovar 50 K, grad Zagreb 2^ K, grad Požega
20 K, grad Karlovac 20 K, grad Osiek 20 K, grad Križevac 20 K,
grad Varaždin 20 K, grad Petrinja 20 K, imovna obćina brodska
400 K, imovna obćina gjurgjevačka 400 K, imovna obćina gradiška
400 K, imovna obćina križevaćka 200 K, imovna obćina petrovaradinska
lOO K, imovna obćina 2. banska 80 K, imovna obćina 1. banska 50 K,
imovna obćina ogulinska 50 K i imovna obćina slunjska 50 K. Ukupno
1940 K.


HI. U ime pretplatnin e uplatiše: Kr. šumarsko ravnateljstvo
u Zagrebu 160 K, kr. nadšumarski ured u Vinkovcima 100 K, kr.
šumski ured na Sušaku 110 K, kr. gospodar, više učilište u Križevcima
12 K, Bohmerviralder Klenganstalt Budweis 12 K i Gecan-Teslić Milan
6 K. Ukupno 400 K. Sveukupno primljeno 3833 K 65 fil.


Szentgy6rgy, v. r.


blagajnik.


Uređjuje kr. šum. nadzornik Ante Kern. Tiskara C. Albieeht, Zagreb.