DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 202 —


kamo veću pazku posvetiti, nego li stilističuom dielu prevođa,
kojega radi tehničkih prevodnih poteskoda, možda i vrstnijem
peru ne bi bilo moguće sasma u duhu i prema osebinama našega
jezika upriličiti.


Medjutomne opazke i moji nazori, sa kojima ću pojedine
dielove predmeta popratiti, držim da de biti samo u prilog
samoj stvari, a možda dati i povoda za bududa stručna raspravljanja
u ovom ili onom smjeru.


Fredjimo dakle na sfim predmet!


Poticanje, da se ljepota u šumi njeguje, postalo je ved
zapravo ono, što se u modernom smislu rieči pod »pitanjem«
(eine Frage) razumjeva.


Ved se njekoliko decenija o tome govori i piše u šumarskim
i izvanšumarskim krugovima — pa se je mnogo toga
u javnom mnienju izkristaliziralo kao stanoviti zahtjevi, koji
nas upuduju na neki socijalni — društveni temeljni pokret.


čim više u našim gradovima kultura napreduje, tim odlučnije
žudi moderni čovjek za ideahma na ladanju, po mirnim
mjestima, da se u njima duševno i fizično odmori.


Tim idealnim zahtjevima najbolje odgovara šuma, koja je
najdulje mirna ostala, dok se nije skučena pod jaram gospodarstvenih
sistema na mnogim mjestima, sasma promjenila.


Zato u naše doba jaka struja teži za tim, da se šume ne
samo uzdržavaju, nego da se njihova ljepota njeguje i da se one
u svojem prirodnom stanju sačuvaju.


Ta se težnja mora ga posve otćenitoga, to jest ne samo
sa šumsko-gospodarstvenoga gledišta, simpatično pozdraviti, jer
nam svjedoči o napredku našega duševnoga kulturnoga stanja,
koje preko koristnoga sve više k liepom naginje.


A tko da se takovom pokretu suprotstavi ?


Dužnost je nas šumarskih tehničara, da taj pokret vodimo
i na prave staze navrnemo.