DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 236 —
Pisac predvidja poteškoće, koje bi nastale, kada bi se gospodarstvo
na ovim principima urediti htjelo, predvidja u nauci o uredjenju šuma
velikog protivnika, no nadovezuje: es muss đer Forsteinrichtung liberlassen
bleiben sich mit diesem neuem Walddetail abzufinden, da sie um
ihrer selbst willen dasselbe nicht ablehnen darf. No nauka o uredjenju
šuma može još dugo vremena mirno čekati na posao, koga će imati
kod uredjenja ovakovih šuma, jer su i najbolje uredjene šume danas
od ovog Mayerovog ideala predaleko Dr. P e t r a č i ć.


Različite viesti.


Sliedeći broj šumarskog lista neće izaći početkom mjeseca srpnja,
nego kao dvobroj istom početkom mjeseca kolovoza t. g.


Proslava pedesetgodišnjice opstanka kr. gospodarskog učilišta u
Križevcima. U jeseni ove godine navršit će se 50 godina, što je tadašnje
kr. gospodarsko i šumarsko učilište započelo svoje djelovanje. Taj je
zavod bio uvijek, a i danas je od neizmjerne važnosti za našu eminentno
agrikulturnu zemlju, i zato njegovo djelovanje tečajem 50 godina svakako
zavrijedjuje, da se dostojno proslavi. Radi toga je profesorski zbor toga
učilišta zaključio proslaviti tu rijetku svečanost u sporazumku sa slušateljstvom
učilišta i gospodarskim društvom križevačkim.


Ta je misao i osnova našla izdašnu moralnu i materijalnu potporu
i kod kr. zemaljske vlade i oduševljena odziva kod slušateljstva i kod
gospodarskog društva križevačkog


Glavne točke proslave zamišljene su ovako:


1. Izdat će se spomenknjiga, u kojoj će biti historijat zavoda,
statistika o polasku višeg učilišta i ratarnice, te o gospodarstvu zavoda,
slike vladinih referenata, svih ravnatelja, profesorskih zborova, te nekih
objekata učilišta i gospodarstva, zatim članci pojedinih profesora o razvoju
njihove struke, te o uplivu učilišta na razvoj gospodarstva u zemlji,
a konačno prijedlozi i osnove za budućnost zavoda.
2. Za vrijeme svečanosti držat će zavodski profesori nekoliko zanimivih
predavanja o pojedinim strukama
3. Gospodarsko će društvo prirediti regionalnu izložbu svih vrsta
gospodarskih proizvoda, dakle sjemenja, biljki, povrća, voća, groždja i
izložbu konja, rogatog blaga i svinja.
4. Slušatelji višeg gospodarskog učilišta priredit će koncerat
s plesom.
5. Osim toga biti će obnova zavodskog barjaka, uzidanje spomenploče,
banket i t. d.
Ravnateljstvo kr. gospodarskoga učilišta obraća se na sve apsolvente
bivšega kr. gospodarskoga i šumarskoga a sada kr. višega gospodarskoga
učilišta u Križevcima sa slijedećim pozivom:


Prigodom proslave dvadeset i pet godišnjice kr. gospodarskog i
šumarskog učilišta bio je zasnovan album s fotografijama apsolvenata
ovoga zavoda i sabran je priličan broj slika.


Budući da taj zavod, koji je medjutim preustrojen, slavi ove godine
pedesetgodišnjicu svoga opstanka, namjerava potpisano ravnateljstvo
jur zasnovani album nadopuniti. Kadi toga se svi apsolventi ovoga