DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 231 —


2. Prirodne uspomene, koje su usljed gospodarstvene ili prirodoznanstvene
estetične ili ine njihove znamenitosti od važnosti. Ove mogu
biti:
a) prašume, ili takovi šumski dielovi, koji imadu na sebi značaj
prvobitnog poriekla;


b) šumski dielovi sastojeei se iz stabala od riedkih dimensija,
hrpe ovakovih stabala ili pojedini primjerci;


c) šumski dielovi, u kojima se naći mogu neobične, sa gospodarstvenoga
ili znanstvenoga gledišta zanimive mješavine pojedinih vrstih
stabala, dotično drveća ;


d) šumski dielovi, koji u sebi kriju riedke ili u stanovitim krajevima
izumirajuće vrsti stabala, pojedine hrpe ovakovih stabala ili pojedine
primjerke;


e) ine riedke vrsti bilina kao i životinja, ter nahodna i razplodna
miesta istih;
t) znanstveno važne figuracije kamenja na površini i u utrobi
zemlje;


g) dielovi pratresetina i tresetnih naslaga;


h) sa estetićnih ili inih gledišta osobito važne prirodne tvorbe;


i) prirodne osebujnosti, znamenitosti nakaznih tvorbi u prirodi
i t. đ. ter okoliš njihov.


U svrhu popisa takovih tvorba dostaviti će na tamošnji zahtiev
ravnateljstvo pomoćnih ureda kr. zemaljske vlade toj kr. županijskoj
oblasti potriebni broj popisnih araka obloženih popisnim naputkom.


Sljedstvom toga imati će kr. županijska oblast najkašnje za 8
dana nakon primitka ovog odpisa, spomenutom ravnateljstvu najaviti
potriebni broj istih, da se ustanovi naklada, ter nakon toga tiskanice
rasposlati uzmognu.


Po primitku istih imati će kr. županijska oblast da preko kr. kotarskih
oblastih i obć. poglavarstva, a naročito zvaničnika Iječnićke, inžin´rske
i šumarske struke, nadalje po činovnicima imovnih obćina, po
učiteljsvu, te po onim sukromnicima tamošnjeg područja, za koje se
znade da se motrenjem i opažanjima prirodnih krasota bave i zanimaju,
takove arke dade izpuniti, ter da ih do konca mjeseca srpnja ovamo
podnese. — Znanja radi obavješćuju se kr. županijske oblasti, da su
sva gradska poglavarstva, neposredno odavle o predležećem odpisu
obavještena.


U Zagrebu,
dne 21. ožujka 1910.
Za bana: Chavrak v, r.


Knjižtvo.


Heinrich Mayr. VValdbau auf naturgesetzlicher Grundiage. Izdanje


ove knjige o uzgoju šuma oglasio sam u broju 7. Šumarskog lista od
prošle godine uz bilježku, da ću prigodice iznijeti obširniji opis njenog
sadržaja, što sada činim.


Kao što je u oglasu spomenuto, razdieljeno je gradivo na tri
odsjeka i to: