DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 230 —
rovieu 4 K; Save Belanovića , šumarskog vježbenika u Mitrovici
1 K; Vilima Dojk o vica , kr. zemalj. šumar, nadzornika u Zagrebu
10 K; i po Gasi V a c u, kr. kotarskom šumaru u Požegi sabranih
21 K, dakle ukupno 189 kruna.


Ako se k ovoj svoti pribroje prijašnji do 23. veljače 1910. prispjeli
darovi u iznosu od 1425 kruna, te dospjeli kamati od uložene
svote do 31. prosinca 1909. u iznosu 1 K 50 fil., to iznosi koncem
mjeseca travnja t. g. cielokupna gotovina te zaklade 1615 K 50 fil.,
koja je plodonosno uložena u I. hrvatskoj štedioni u Zagrebu na uložnicu
broj 154580.


Sentgyorgy v. r., blagajnik.


Zakoni i naredbe.


u svrhu sačuvanja onakovih rentek djela prirode, koja su od osobite
estetiSke važnosti, koja služe na ures domovini, koja su važna sa
znanstvenoga stanovišta i t. d., izdala je kr. zemaljska vlada, odjel za
unut. poslove sliedeću naredbu.


Broj 11.051/1910.


Kr. županijskoj oblasti


u


Da se uzmognu sačuvati one remek tvorbe prirode, koje su
od osobite estetičke važnosti, koje služe na ures domovini, koje su sa
znanstvenoga stanovišta važne i vrijedne, kao i takove tvorbe prirode,
koje stoje u ma kojem odnosu sa domovinskom povješću, odlučila se
je kr. hrv. slav. dalm, zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, da
takove tvorbe popisati dade, da ih uzmogne kašnje dati strukovno
obraditi ter poprimiti one mjere, koje se budu ukazale za njihovo
očuvanje shodnima i potriebnima.


Ovo nastojanje ukazuje se tim opravdanijim, što se mora priznati,
da njegovanje i očuvanje osobitih tvorba prirode pospješuje osim gospodarstvenih
interesa i znanstvene svrhe, da stoji u uzkom savezu sa
narodno-historičkimi gledišti, sa estetičnimi i etičnimi obziri, jednom
riječi takovimi interesi, koji se pri razvijanju kulture jedne zemlje nesmiju
pustiti iz vida.


Ovakovom prirodnom uspomenom mogu se označiti slijedeće vrsti
prirodnih tvorba:


1. Prirodne uspomene historičke vriednosti, koje mogu biti:
a) prave prirodne uspomene povjestnih dogodjaja, kao takođjer i
takovi predmeti prirode, na koje se vežu bajke i priče ;
b) prirodni uresi povjestno znamenitih mjesta;
c) na uspomenu povjestnih dogodjaja sadjena stabla, hrpe stabala


i šumski dielovi ili prirodne tvorbe, koje se imadu sačuvati na uspomenu
ovakovih dogodjaja;