DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 6. U ZAGREBU 1. LIPNJA 1910. GOD. XXXIV.


ŠUMARSKI LIST


Pretplata 2a nečianove K 12 na godinu. — Članovi šumar, družtva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Sum. list« K 4 u ime preplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za ^Z, stranice 9 K; za ´/» stranice 7 K
^|^ stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Razvoj i praktični ciljevi šum. estetike.


Od Dr. Ljudevita Dimilza. Preveo i popratio N. Pleša-Kosinjković, šumar.


U svezku XXVII. stručnoga lista »Oedterreichische Vierteljahresschrift
fiir ForBtwesen´´ za prošlu godinu 1909. otisnuto
je u širem obsegu Dimitz-evo predavanje pod naslovom: »Entwicklung
und praktiscbe Ziele der Forstasthetik«, što no ga
je dne 5. ožujka i. g. držao u Beču u »društva inžinira i gra
ditelja« i to u »grupi inžinira za kulturu tla«.


Kako se o šum. estetici do sada vrlo malo u stranoj
stručnoj literaturi, a u našoj skoro ništa pisalo nije, a kako
je ista u uskom savezu sa njekim čisto šumarskim znanostima,
a naposeb sa sadjenjem, gojenjem, čuvanjam, uredjenjem i uporabom
suma, podavajudi dapače temeljne početke, a i obseg u
realnoj izvedbi njekim od tih nauka, kako demo se tečajem
razprave osvjedočiti, — rado sam se odazvao pozivu uredništva
našega lista, da taj članak dozvolom autora i uredništva uvodno
spomenutoga lista, u slobodnom prevodu priredim za cienjene
čitaoce našega lista.


Kada je taj Članak našao mjesta u tako uvaženom stručnom
listu cislitavskih pionira, nadam se, da ne de biti na
odmet ni za naše skromno glasilo.


Držedi u samoj stvari kud i kamo važnijim sadržaj i
obseg samoga predmeta, sa kojim želim cienjene čitaoce u prvom
redu upoznati, nadam se, da de isti samomu predmetu kud i