DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 227


10. na točku II.]?, sjedničkog zapisnika od 7. kolovoza 1909. da
kr. zemaljska vlada, odjel za bogoštovje i nastavu nije htjela preuzeti
dužnost plaćanja stanarine za stan bivšeg zajedničkog podvornika, te
da je uslied toga isti iznajmljen jednomu podvorniku šumarske akademije
počam od 1. prosinca 1909. uz mjesečnu stanarinu od 25 kruna.
Prima se na znanje, te postupak odobrava.


11. da je pokojni član I. razreda Slavoljub Kozjak ostao dužan
na članarini 23 K 20 fil., a Andrija Lončarević 47 K, te predlaže, da
se te dugovine brišu.
Dozvoljava se odpis tih dugovina.


12. da je stanje dužnih članarina danas sliedeće:
stare dugovine na član. I. raz K 3923´—
ovogodišnje članar. I. raz . . K 1286-—
stare dugovine na član. II. raz. . K 1720´—
ovogodišnje članar. II. raz . . K 228´—
Ukupno . . . K 7157-—


Prima se na znanje te zaključuje, da se imadu brisati kao članovi
društva svi oni, koji svoje dugovine na članarini od g. 1908 i natrag,
najdulje do 30. lipnja g. 1910. ne uplate, pošto bi takovi članovi nadalje
društvu samo na teret bili. Predsjedništvo se ovlašćuje da u tom
pogledu shodna učini, te da izkaz brisati se imajućih članova nakon
prije ustanovljenog roka, odboru predloži.


18. da je zastupstvo ogul. imovne općine dopitalo društvu u ime
podupirajućeg prinosa za god. 190i). iznos od 50 K., te i daljnu redovitu
godišnju podporu u istom iznosu u izgled stavilo.
Prima se na znanje i zaključuje, da se imade koli zapisnička, toli
i pismena zahvala od strane društva zastupstvu izzaziti.


14 predlaže sravnitbu zbiljnog prihoda i razhoda do danas sa
onim preliminiranim u proračunu za g. 1909. prema kojoj je do danas
faktično primljeno 27.067 K. 94 fil.
a izdano 17.496 K. 93 fil.
odnosno da je cijelo novčano gospodarenje povoljno.


Prima se na znanje.


15. da je kr. zemaljska vlada, odjel za unutar, poslove odpisom
od 14. studena 1909. br. 46.778 pozvala predsjedništvo, da označi dva
člana hrv.-slav. šumar, društva, od kojih će jedan funkcionirati kao
povjerenik, a drugi kao njegov zamjenik u upravi „Zaklade za uzgoj djece
šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji u budućem
školskom trogodištu 1910/11. 1911/12 i 1912/13.
Izabire se kao povjerenik g. Ivan Partaš profesor u šumarskoj
akademiji, a njegovim zamjenikom g. Dragutin Trotzer vlast, šumarnik
u Zagrebu.


Točk a IV. Predsjedatelj priobćuje da je povodom smrti društvenoga
tajnika Andrije Borošića nastala potreba, da se tajnički poslovi
do naredne glavne skupštine drugomu povjere, te predlaže da se ti poslovi
povjere društvenom blagajniku Ljudevitu Szentgy6rgyu, koji ih
faktično jur i vodi i to uz nagradu od polovice sadašnjeg tajničkog
paušala.


Predlog sG prima.