DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 226 a)
društvene imovine sa ostatkom od ... . 9671 K 01 fil,
b) pripomodne zaklade sa ostatkom od .. . . 2499 K 24 fil.


2. da je uslied smrti društvenog tajnika Andrije Borošića, društvena
knjižnica predana društvenom blagajniku g. Ljudevitu Szentgy6rgiu, da
je toj predaji prisustvovao društveni odbornik g. Ante Kern, a od strane
udove pokojnika gg. Ivan Muravić, šurjak pokojnikov i dr. Gjuro Nenadić,
i napokon da je o toj predaji spisan iscrpivi zapisnik dne 7.
prosinca 1909. i zaprimljen pod br. 130. uručb. zapisnika.
Odbor prima to na znanje i odobrava postupak, dočim povodom
povedene rasprave glede konačnoga uredjenja kataloga i eventualne nove
numeracije knjiga zaključuje, da preuzimatelj u narednoj odborskoj sjednici
svoje predloge stavi.


Društveni blagajnik i zamjenik tajnika priobeuje :


3. da su se kao članovi I razreda prijavila sliedeća gg.: Petar
Vlatković kot. šumar 2. ban. i. o.; Milan Dudukovlć, šum. vježbenik 2.
ban. i. o.; Dušan Jasić, šum. vježbenik 2. ban. i. o.; Ivan Ceović, šum.
vježbenik gjurgjevačke i. o.; Gjuro Muller, šum. nadzornik kneza Schaumburg
Lippea u Virovitici; Gjuro Strapajević, vlast, šumar u Trnavi i
Franjo Pirkmaier, vlast, šumar u Vukovaru.
Primaju se kao članovi.


4. da je kr. financljalno ravnateljstvo u Zagrebu uvaživ predstavku
predsjedništva, dozvolilo odpis nepripadno propisanog obćeg doliodarinskog
prireza za g. 1907. iznosom od 319 K 30 fil.
Prima se na znanje.


5. da je trgovac i veleposjednik g. Franjo Križ u Oabru poklonio
društvenom muzeju krasan primjerak nadjenutoga »Kozoroga alpinskog´,
te da se je predsjedništvo društva veledušnom darovatelju u ime hrv.slav.
šumar, društva pismeno na daru zahvalilo
Prima se na znanje i zaključuje, da se zahvala i zapisnički izrazi.


6. čita molbu kluba hrv. šumar, akademičara u Zagrebu, da mu se
dopita
bezplatna dostava Šumar, hsta u god. 1910.
Zaključuje se, da se molbi ima udovoljiti.


7. čita molbu člana I. razreda Svetozara Drenovca, šum vježbenika
ogulinske
imovne obćine, da mu se oprosti dužna članarina za g. 1P09.
Zaključuje se, da se ta dugovina odpiše.


8. da je predsjedništvo prema Exhb. 129|1909. te izkazu pod br.
156 1908. brisalo dužne članarine I. razreda u iznosu od 998 K 40 fll.
pošto su neutužive i neutjerive.
Odobrava se.


9. odnosno na točku II.;4. sjedničkog zapisnika od 7. kolovoza 1909.
da je Pavao Gložić, dnevničar kod kralj. zem. vlade namješten kao pazikuća
u Šum. domu, te podjedno predlaže njegovu molbu, da mu se u
ime nagrade za obavu poslova pazikuće, doznačeni mu stan u Šumarskom
domu sasma bezplatno prepusti.
Prima se na znanje i dozvoljuje da se pazikući P. Gložiću, do
dalnjeg dade bezplatan stan u Šumarskom domu, a on da zato imadc
bez ikakove^dalnje odštete sve poslove pazikuće točno vršiti po nalogu
upravitelja Šumar, doma, a ne bude U tomu udovoljavao, da mu se
imade služba i stan bez oklievanja na 30 dana odkazati.