DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 224 —
Društvene vijesti.


Za ovogodišnju glavnu skupštinu hrvat, slavon. šumarskog društva


i sa istom spojeni izlet u šume z. z. Draganić, te korporativno prisustvovanje
društvenili članova II. internationalnom lovačkom kongresu
u Beču, je prema zaključku uprav, društvenog odbora od 17. svibnja t. g.
ustanovljen sliedeći program: dne 2. rujna t. g. glavna skupština u
Zagrebu; dne 3. rujna t. g. izlet u šume z. z. Draganić i povratak u
Zagreb, te isti dan u večer, odnosno za one, koji žele po danu putovati
dne 4. rujna do podne polazak u Beč, gdje se dne 5. rujna t.


g.
u jutro sastaju.
Potanji program o tome priobćiti će se za vremena naknadno.
Ona p. n. gg. članovi društva, koji bi željeli prisustvovati II. internationalnom
lovačkom kongresu u Beču u razđobju od 5 — 7. rujna t g.
umoljavaju se, da to do 1. kolovoza t. g. podpisanomu predsjedničtvu
najaviti izvole.
Odbor za taj kongres pozvao je naše društvo da tomu kongresu
u što većem broju prisustvovati izvoli, pak jer se tim podjedno omogućuje
posjet prve medjunarodne lovačke izložbe, to je društveni upravljajući
odbor zaključio, da se društvo tomu pozivu imade odazvati.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumar društva.


Zapisnik spisan dne 19. prosinca 1909. u Šumarskom domu u
Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice uprav, društvenog odbora.


Prisutni: I. podpredsjednik: Robert Fischbach; II. podpredsjednik:
Josip Havas; blagajnik: Ljudevit Szentgy6rgyi, te odbornici: Vinko
Benak, Marino đe Bona, Ante Kern, Ivan Partaš, August Ružieka i Rikarđ
Schmidinger. Izpričali su se: predsjednik presv. gosp. Marko grof
Bombelles te ostali odbornici.


Točka I. Podpredsjednik Robert Fiscsbach u zastupanju gosp.
predsjednika otvara sjednicu, pozdravlja prisutne odbornike, te ustajuć
sa svoje stolice i umoliv prisutne odbornike da to isto učine, reče
sliedeće:


Gospodo! neumoljiva smrt potražila je opet u redovima našega
društva svoju žrtvu — lišila je naime u prvom redu hrv.-slav. šumarsko
društvo revnoga i požrtvovnoga njegovoga tajnika, a cielo hrvatsko
šumarstvo vrstnoga i spremnoga pobornika i zastupnika „Andrij u
B 0 r 0 š i ć a".


Predsjedništvo hrv.-slav. šumar, društva obavjestilo je o tome
brzojavno sve društvene vanjske odbornike, te upravitelje i izvjestitelje
svih javnih šumskih ureda, uslied česa je odziv saučešća prigodom pogreba
bio vanredan, a od onih, koji toj posliednjoj pošti milom pokojniku
htjedoše, a nisu mogli prisustvovati, izraziše svoju sućut ustmeno,
brzojavno ili pismeno: šumarsko osoblje ogulinske imovne općine, otočke
imovne općine, 1. banske imovne općine i šumarije Morović, zatim kr.
šumarski nadinžinir Garmello pl. Zajc, županijski šumarski nadzornici:
Gjuro Gesarić, Dragutin Matizović, Petar Puljević-Nikolić i Rikarđo Schmidinger
te župan. šum. izvjestitelj Gjuro Demetrović.


Gospodo! meni je veoma teško dostojno opisati sve vrline i zasluge
milog i vriednog našeg pokojnika po hrvatsko šumarstvo i naše