DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 22B -


Lijep uspjela imađe i bagrem, od kojega je u biljevištu
bilo do 80.000 komada, te koje su presađene u bujično područje.


Ove godine biti 6e uređena cijela površina, te 6e se
osim prije spomenutog sjemenja sijati još i slijedeće: Pinus
Halepensis, Pinus Corsicana, Pinus Bangsiana i Pinus Calabrica,
Cedrus deodara, Celtis Auatralis, Alnus incana i glutinosa,
Quereu8 Ilex, Fraxinus ornus i još neke druge vrsti.


Sjemenje naručeno je od tvrdke J. Steiner u Kormendu,
čija je ponuda bila najpodesnija.


Kako je već i prije spomenuto, međaši biljevište i sa potokom
»Dubracina«, te je ovaj dio po uputi kr, zem. šum. nadzornika
S. Petrovida očuvan kamenim vodobranima tako, ako
bi za velikih kiša ovaj potok i nabujao, da voda ne poplavi
kulture. Vodobrani nisu do sada uz cijelu dužinu provedeni,
nego 6e sa to ove godine napraviti.


Cijelokupni troškovi u godini 1909. za uređenje biljevišta
iznašaju 1909. g. 11.000 K. A.Kauders.


IL1JXS´ J-´,.r3.IE^-


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je šumar, vježbenika Milana Dudukovića šumar, pristavom u XI.
činovn. razredu kod 2. banske imovne obćine, sa sustavnim berivima.


Umro. Dne 13, svibnja t. g. u 472 sata poslije podne umro je
u Zagrebu nakon kratkog bolovanja Luka Ratković , kr. šum. isplaćujući
računovodja u. m u 75. godini. Pokopan je na skupnom groblju
u Zagrebu dne 15. svibnja t. g. u 4 sala po podne uz brojno
saučešće rodbine i prijatelja, a naročito činovničtva kr. šumarskoga
ravnateljstva u Zagrebu.


Vriedni pokojntk nije bio šumar po zvanju i naobrazbi, ali je
kao šumar, računovodja ipak bio sa šumarstvom u njekom užem doticaju
i dodiru, te su ga stoga mnogi šumari kroz dugi niz godina
njegove službe ne samo upoznali, nego su ga obzirom na to,
što je kao činovnik bio veoma čestit, savjestan i marljiv, a kao čovjek
značajan, mio i ugodan, veoma cijenili i štovali.


Slava mu i vječni pokoj!