DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 24     <-- 24 -->        PDF

^ 222 —


Kako je Ye6 spomenuto, trebalo je ovo zemljište privesti
kulturi, te je stoga isto rigolano na 60 cmt. dubljine i pročišćeno
od potočnog valjutka, kojeg je u izobilju bilo. Iza toga
poguojeno je, te je na svaki ar potrošeno 1 m^ stajskog gnoja.
Ove godine započeti ce pokusi umjetnim gnojivom.


Samo biljeviš´e razdjeljeno je u 14 polja, od kojih je
u prošloj godini njih 8 sa površinom od 3243 m* zasijano
šumskim sjemenjem. Duž cijelog biljevišta vodi dva metra široki
put, kojeg presjecaju 1´2 m široki putevi, koji istodobno
dijele jedno polje od drugoga.


Pojedina polja razdjeljena su u gredice, koje su 25 cmt.
uzdignute nad putevima i 20 cmt. jedna od druge razmaknuta.


U godini 1909. zasijano je sjemenja sliededih vrsti: Pinus
Laricio (Var. A.ustr), Pinus maritima, Robinia pseudoacacia,
Fraxinus cinerea amer. i Ailanthus glandulosa.


Crni bor (Pin. Lac.) sijan je na površini od 1674 m´^ te
je potrošeno 51 kg. sjemenja, morski bor sijan je na površini
od 194 m´^, te je zasijano 10 kg., bagrema je zasijano 29 kg.
i zaprema površiau od 1375 m^.


Ostale vrste sijane su u minimalnoj mjeri. Prije sijanja
ispitana je klijavost sjemenja, te je za crni bor ustanovljena
sa 667o, za morski bor sa 40"l„, a za bagrem sa 62"!„.


Samo sijanje obavljeno je na sljededi način. Gredice su
očiščene od kamenja, te su u razmaku od 10 do 10 cmt. u
istima iskopani 2 cmt. duboki jarčidi (Rillen). Sjemenje bora
sijano je rukom, a nakon toga pokrito zemljom.


Zasijane gredice pokrite su pokrivalima, da se klijajude
sjeme naglo ne isuši i da se očuva od ptica. Sjemenja crnog
bora zasijano je na jedan ar oko 5 kg. koje je iza četrnajst
dana počelo klicati. Mlade biljke, kojih je do konca vegetacione
periode 1909. bilo oko 900.000 dobro su razvijene, te
de kao dvogodišnje biljke t. j . u g. 1911. biti presađene.


Na isti način sijano je i sjeme morskog bora, te je i ovaj
vrlo dobro uspio. Morskog bora imade oko 95.000 biljki, koje
su sve ved ove godine presađene u kraško područje ovog kotara.