DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 22     <-- 22 -->        PDF

220


neka se u kamene stupce uklešu, a u drvene užežu, te radi
vede jasnode uljenom bojom crn o na bijelo j podlozi oliče.
(Kod unutarnjeg razdijeljenja »crveno« na »bijeloj« podlozi.


Ako se pomno pročitaju propisi jednog i drugog uredjajnog


naputka, opariti de se, da se ti propisi u navedenim odlom


cima medjusobno ne kose, nu da je austrijski uredjajni naputak


u istovjetnim propisima detailniji,


Mnijenc, da bi se ti propisi mogli, ako ne baš u cijelosti,


a ono barem u glavnom prihvat´ti kao komentar ustanovama


§ 5. našeg uredjajnog naputka, da se i u tom smjeru kod ure


djenja šuma i sastavka gospodarstvenih osnova uvede njeki je


dnoličan postupak. Josip Heekner.


Kr. zemaljsko biljevište u Cirkvenici.


Prvi korak sistematskom pošumljenju našeg Primort^kog
krasa učinjen je osnutkom zemaljskog biljevišta u Cirkvenici.
Za sjegurno nigdje nije posumljenje skopčano sa tolikim poteskodama
kao baš u našim kraškim predjelima. Vrlo čestom neuspjehu
pošumljenja uzrokom su mnogi razlozi, nu glavni razlozi
imaju se tražiti u prvom redu u kasnoj sadnji i priličnoj
suši za vrijeme ogojnih radnja. Potonjemu ne može se na put
stati, ali onaj prvi razlog dade se eliminirati.


Dosada smo za posumljenje potrebne biljke crnog bora
(Pinus Lar. var. austr.) dobivali iz biljevišta, koje kr. drž.
nadzorničtvo za pošuiuljenje primorskoga krasa u Senju imade
kod Sv. Mihovila u Senjskoj dragi, te koje oko 600 metara nad
mortm leži. U našem krsju (dolje pri moru) znade čtsto ved i
druga polovica veljače biti prilično topla, a što je glavno
i kišovita, te bi kulture izvedene u ovom mjesecu, sjegurno
dobar uspjeh imale, nu to se do sada nije moglo izvesti