DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 2l9 —


der Begrenzungsinstruction*) — već prema njenoj posebnoj
značajki kao crta sjekoreda ili odjela propisno gornjim ustanovama
obilježiti i u nacrtima označiti.


Ovakove crte razdieljenja povuku se u tekude brojčano,
odnosno slovčano označivanje onog šumsko-gospodarstvenog kotara,
koji leži na strani prosječenog (holzleeren) prosjeka, koja
nije obilježena.


Istomu se šumsko-gospodarstvenom kotaru i kod umjetnih,
prosjeka priračuna cijela površina tih prosječenih prosjeka tako,
da se dakle imade obilježena strana medjnog prosjeka za pravo
smatrati medjašnom crtom.


Postupak nakon ustanovljenja prostornog
r a z d i j e 1 j e n j a.


§ 20.


čim su crte prostornog razdijeljenja ustanovljene i obilježene,
imade uredjajnik procrt mreže razdijeljenja sa stojbinama**
i brojevima stalnih znakova sačiniti i upravi šuma i domena
predati.


U ovom procrtu imaju se crte, koje se tek imaju prosjeci,
označiti točkastim crtama.


* *


Niti naš niti austrijski uredjajni naputak nije propisao širine
i debljine stupaca, koji kao stalni znaci gospodarstvenog
razdieljenja služiti imadu, već su to ostavili na volju upravi
šuma, odnosno uredjajniku.


Nije ništa iztaknuto niti glede veličine slova i brojaka,
kojima se stalni znakovi gospodarstvenog podijeljenja obilježiti
imadu.


Ovdje bi se dale uporaviti ustanove § 8. (naslov : Grenzzeichen)
austrijskog uredjajnog naputka, gdje se propisuje, da
veličine brojaka odnosno slova, neka iznašaju circa 6 cm. te


* Radi opsežnosti tog paragrafa naslova, te jer ne spada pod naslov gornjeg članka,
a bez toga se na razumjevanju članka ne gubi, buduč nije sa njime u izravnom sa
vezu — sada se ne iznaša.
** U originalu sloji; Standorten, što bi u nazočnom slučaju bolje odgovaralo
našem izrazu »stajalište«. *