DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 218 —
Gdje se takovo kamenje u bliziui ne nalazi, a dovoz bi
takovoga ili izklesanoga kamenja prouzroSio znatne troškove,
imaju ee upotrijebiti drveni stupci po mogućnosti iz hrastovog,
ariševog ili jelovog drva, pod zemljom 06 m sapeti (verankerte),
te 0*4 do 0´6 m iznad zemlje sežudi.


(Vidi lik 3. sa x.)


iM


Krt^^


Na sve stalne znakove imade se broj odjelne crte ili slovo
sjekoredne crte nanjeti kao nazivnik, a vlastiti tekudi broj kao
brojnik i to sa uljenom bojom crveno na bijeloj podlozi.


Slijed brojaka u crtama odjela ravna se prema položaju
istih, pa teče ili od sjevera prema jugu, ili od zapada prema
iztoku.


Na stalnim znakovima imaju biti označene takodjer i brojke
odjela, koji s njima graniče.


Obilje živanje medja izmedju dva šumsk o-g ospodarstvena
kotara (Forstwir8chaft8bezirke).


§ 19.


Medja izmedju dva šumsko-gospodaretvena kotara*, koji se
medjuBobno naslanjaju, imade se — u koliko se ne ima obazrijeti
na propise za ©bilježenje na zemaljskim medjama (§ 14.b,


* Podudara se donjekle sa naSim pojmom »kot. Sumarja I. O.« i >drž šumarija
«, te šumarija njekih vlastelinstva.