DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 213 —


postanu u šumskom pogledu »uajpodpuuije« ; ako ona pri tome


ima pred očima samo obde dobro, pa to svoje upravno pod


ručje čuva od utjecaja kojekakovih političkih struja: to 6e ona


već tim učiniti bitne usluge uzgoju ljepote u sumi.


Što može jedan upravitelj gospodarstva pri takovom po


stupanju sa sumom učiniti, sastoji se poglavito u tome, da


ljepotu šumske naravi što vise čuva, neliepo u gospodarstvu što


vise izbjegava Kakov pozitivni umjetnički postupak sa gospo


darstvenom šumom leži prilično daleko — takav dolazi u obzir


tekar u drugom redu — naročito kod šumskoga perivoja.


Ako mi učinimo nješto i najliepšega oko stanovitih ideala


u šumskom gospodarstvu, ne čemo samilosti i priznanja od


laika steci sve dotle, dok razumjevanje i smisao za liepim u


gospodarstvu ne prodre u šire krugove.


Do toga treba još mnogo.


Promjenama, koje poljsko gospodarstvo i industrija prouzročiše
i još vazda stvaraju u slici okolice, prilagodilo se je
naše estetsko čuvstvo unatoč našemu opiranju proti raznim
uplivima moderne industrije, a prilagodilo se je stoga, što smo
opravdanost i potrebu takovih promjena uvidili i priznali.


Na prama sumi drži se publika drugČije, jer joj je nutarnji
zakoniti poredak šumskoga gospodarstva´večim dielom još
nješto skroz nepoznatoga.


Šumarstvo se u svojem toku ljudskoga života i promjeni
generacija srodnim odnosima, u promjenama, kojima je šuma
kroz dugo odmjereno vrieme izvržena, silno razlikuje od
poljodjelstva, koje dopušta kraću vremensku obhodnju i šematičoije
se odmata - razvija.


Šumsko gospodarstvo, naročito njeke velike šume, težje ´
se razumijeva, a o koristi promjena, koje ono u njekoj okolici
neuklonivo i vazda prouzročuje, nije tako lako uvjeriti.


Tako se u šumarstvu mnogo toga neliepim smatra, što ne
zaslužuje toga predbaeivanja. Velika većina ljudi, koje šuma
veseli, nije kadra pojmiti, da je njeku staru šumu isto tako
nuždno posjeći, kao što je nuždno i zrelo žito požeti. Širu pu