DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 212 —


Takovi ali zahtjevi nisu još doprli do vede unutrašnjosti
naših šuma, a najmanje de smetati ondje, gdje je šumsko gospodarstvo
još u povoju, kao što je to slučaj u prašumama
Galicije, Bukovine i Bosne. Ovdje svaka sječa šume, i ako je
u pravom svojem značenju uuištenje, znači prelaz od nekulture
kulturi.


II.
Na praktične ciljeve njege ljepote u šumi ne demo obzirom
na to, što je naša literatura šumsku estetiku ved uvrstila medju
nuzgredni predmet šumarske znanosti, modi pređi prije, nego
li stavimo drugo pitanje: koji sadržaj ima se dati šumskoj
estetici.
Uzgoj jedne čisto.liepe šume, voluptiarne (zabavi namjenjene)
ili perivojne šume (Parkwald) spada u nauku o osnivanju
i uzgoju vrtova (Gartenbaukunst).
Šumsku estetiku možemo po pl. Baliseh-u definirati kao
»nauku o ljepoti gospodarstvene šume i ujezinih pripadaka.«
Ona ima zadadu, da nas upozna sa elementima estetike
kao takove; da nam razjasni narav prirodne ljepote i pokaže
u čemu se sastoji ljepota šume, i kako se ista mora u skladu
sa gospodarstvom njegovati.
Uzgoj perivoja može joj se samo dodati, naročito u tu
svrhu, da se označi granica medju gospodarstvom perivoja i
šumskim gospodarstvom.
Sa ovakovom oznakom pojma ,šumske estetike" jesu i
praktični ciljevi te vrsti u obde oAiačeni,
Dozvolimo li vriednost Konigove izreke: „Šuma u svojoj
najvećoj šumskoj podpunosti, jest ujedno i u svojem najliepšem
stanju", to sliedi odatle i druga izreka: „Šumsko-estetička nastojanja
biti de najbolje unapriedjena, ako smisao za valjano
šumsko gospodarenje u opde što opdenitije razširen bude«.
Takovo unapredjenje stvari podudara se sa dužnosdu državne
vlasti naprama šurnarstvu. Ako vlada u svakom pogledu
vodi zdravu šumarsku politiku u modernom smislu, ako se
ona brine oko toga, da u njezinoj upravi nalazeče se šume