DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1910 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 210 —


On piše *da pučanstvo traži, da se kod gospadarenja u
onim šumama, koje se radi odmora i okriepe posjećuju, uzme
potrebni obzir i na poljepšanje.«


Oa 86 je svom žestinom oborio na šumarske organe, koji
pučanstvu posjet šume bilo na koji mu god drago način ogorčuju
ili otežčavaju.


Glede ove točke će se kasnije još njesto spomenuti.
Što se Austrije tiče, to će svaki poznavaoc naših odnošaja
znati, da je njega šumske ljepote na mnogim vlastelinskim
dobrima već odavna uvedena te možemo mnoge plemićke dvo


rove navesti, gdje se uzgoj engleskih vrtova zajedno sa perivojima
i gospodarstvenom šumom razborito i dragovoljno njeguje.
U okolini carskih razkošnih i lovačkih dvorova vazda se


je u tom smjeru prednjačilo.
Danas je priestolonasljednik nadvojvoda Franjo
Ferdinan d onaj, koji veliku pasku posvećuje liepomu vrtlarstvu
u duhu Piickler-Muskau-a, pa kod osnutka novih perivoja
u Konopištu, za koje je sam nacrte pravio, vlastitom
rukom suradjuje.
Tako je i kod nas njega šumske ljepote dobila muogovrstno
poticalo od engleskoga vrtlarstva, dočim se u novije vrieme
osobita paska posvećuje očuvanju prirodnih liepota i uzdržavanju
prirodnih spomenika.
Medju ostalim za to najbolje svjedoče rezerve prašuma,
koje su na našim vlastelinskim dobrima već sredinom prošloga
stoljeda, a i u najnovije doba osnovane.
U Češkoj nastoje oko osnutka t. zv. »begovskih vrtova«
(Gottesgarten). To su maleni šumski predjeli, u kojima je priroda
(narav) sama sebi posvema prepuštena — mirna mjesta
slobodne naravi.
Jedan takav bogovski vrt kod Zossnitze u sjevernom
češkom Sredogorju, opisao je pobliže u listu „Mitteilungen des
nordbomischen Exkur8ionsklub3" (XXI. i XXIII.) Dr. R.
K 0 r b u Pragu, za zaštitu naravi vrlo zaslužni učenjak.