DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1910 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 200 —
z. „Lačić", procjenjenih na 12.024 K; te na 18. travnja kod „kr. šumskog
ureda na Sušaku" (vidi siranu 118. ovog lista), nisu nam dosada,
poznati.
Različite viesti.


Pokusi sa sadnjom„Blue—gum-a", jedne vrsti Eucaliptusa, je izveo
njeki A. D. Thompson u blizini Beeville-a, u državi Texas u sjevernoj
Americi. Ta se vrst drva najviše rabi za brzojavne stupove i željezničke
podvlake. Drvu je domovina u Australiji, ali se je već udomilo
i u Kaliforniji i to sa velikim uspjehom. Poput ostalih Eucalip
tusa izvanredno brzo raste, te je već sa 7—8 godina uporabivo. Drvo
samo je slično onomu „hickory a", nu sadržava njekakovo naravno
ulje u sebi, koje drvo konservira tako, da je isto već i 50 godina u
zemlji ležalo, a bez da se isto pokvarilo. Gori napomeauti pokusi za
đivljuju čitav strukovni sviet, pa ne bi iz gorega bilo, da se i kod nas
pokusi prave, čime bi možda dobili novo vrelo proizvodnje vinogradarskoga
i plotnoga kolja i stupova. (Oester. Forst- und Jagdzeitung No.


51. ex 1909.). N. P. K—ić.
Broj 1328 ex 1910.


Oglas dražbe.


Dne 7. svibnja 1910. obdržavati će se kod podpisanog šumskogospodarstvenog
ureda javna dražba dole označenih stabala, i to na
pismene ponude, koje moraju valjano biljegovane i zapečaćene te obložene
sa 57o"tnom žaobinom, gori rečenog dana do 10 sati prije podne,
predane biti kod uručbenog zapisnika ovog ureda.


Na kasnije prispjele i brzojavne ponude neće se obzir uzeti.
U ponudi mora ponuditelj iztaknuti, da su mu obći i naposebni
dražbeni uvjeti dobro poznati, te da ih bez primjetbe prihvaća.


Prodaji je namienjeno 973 jelovih i 4428 bukovih stabala, te 201
stablo običnog javora, razdieljenih u 16 hrpa, a ucjenjenih na 57.815 K.
Ponuda imade glasiti za svaku hrpu posebno, a ponude izpod iz


klične cjene neće se u obzir uzeti.


Točni izkaz dražbi namjenjenih stabala, kao i obći, te naposebni
dražbeni uvjeti dostaviti će se interesentu na zahtjev bezplatno i franko,
a osim toga može se to sve uviditi za vrieme uredovnih sati kod ovog
gospodarstvenog ureda, te područnih kotarskih šumarija u Ogulinu,
Plaškom, Brinju, Drežniku, Senju i Modrušu.


Šumsko-gospodarstveni ured ogulinske imovne obćine.


U Ogulinu, dne 8. travnja 1910.


Uredjuje kr. šum. nadzornik .Inte Kom, Tiakara €. Albrctfht, Zagreb.