DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1910 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 1!)9 —


Zašto da budem član društva? Jedan predlog od Ive „Zoričića". Ljiljužke:
Poslovodja poljoprivrednih iiotarskih zadruga. Iz društva : Zapisnik sjednice
upravnog odbora. Imovina društva. Krivo shvaćanje društvene
svrhe. Potpore. Pogodnosti za društvene članove. Uplata članarine. Posredovanje
društva. Nepoznatog boravišta. Članovi društva. Iz krugova
gospodara i šumara.


Trgovina drvom.


Uspjeh dražba bio je sliedoći:


1. Kod dražbe održane 31. ožujka t. g. kod kr. „kotarske oblasti
u Virovitici", jest 6000 bukovih stabala z. z. „Pivnica", procjenjenih na
35341 K 30 fil., dostao Makso Kremsir iz Barča za 38.001 K.
2. Kod dražbe održane 31. ožujka t. g. „kod kr. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu" polučen je sliedeći uspjeh:
I. U kr. šumariji u „Mrkoplju" i to :
a) u III. sjekoredu 4837 m^ bukove i 99r)0 m´´ jelove deblo vine,
proejenjene na 53.927 K, dostala je tvrdka „Corossecz et figlio na
Rieci" za 61.000 K;


b) u IV. sjekoredu 17.583 m´ bukove i 11355 m^ jelove deblovine,
procjenjene na 82.365 K, dostala je tvrdka „Horaćek i Rađošević
u Mrkoplju" za 109.600 K i


c) u V. sjekoredu 2629 m^ bukove i 9909 m" jelove deblovine,
procjenjene na 45.027 K, dostala je takodjer tvrdka „Horaček i Rađošević
iz Mrkoplja" za 57.600 K.


II. U kr. šumariji u „Jasenku" i to:
a) u I. sjekoredu l7 763 m^ bukove i 1575 m^ jelove deblovine,
procjenjene na 39.121 K, dostala je tvrdka „Morpurgo i Gomp u Trstu"
za 43.000 K;


b) u II. sjekoredu 21.671 ra´´ bukove i 8008 m* jelove deblovine,
procjenjene na 49.078 K, dostala je tvrdka „Morpurgo i Gomp. u
Trstu" za 53.500 K;


c) u V. sjekoredu 6306 m´ bukove i 5984 m´´ jelove deblovine,
procjenjene na 28.100 K, dostala je tvrdka „Premrou i Ružička na
iiieci" za 30.000 K; i


d) u VI, sjekoredu 9404 m´ bukove i 22.348 m^ jelove deblovine,
procjenjene na 88.405 K, dostala je tvrdka „Horaček i Rađošević u
Mrkoplju" za 92.500 K.


Jedna skupina u procjenbenoj vriednosti od 105 363 K ostala je
neprodana.


3. Kod dražbe održane 8. travnja t. g. kod „kr. kotarske oblasti
u Slatini", polučen je sliedeći uspjeh i to:
a) 5097 različitih stabala zem. zajed. „Kusonje dol.", procjenjenih
na
23.080 K, dostala je tvrdka „S. Deutsch i sin iz Slatine" za 26.145 K;
b) 12.003 različitih stabala z. z. „Kusonje gor." procjenjenih na


41.291 K, dostala je takođjez tvrdka „S. Deutsch i sin iz Slatine" za
45.815 K.
Uspjesi dražba održanih na 6. travnja t. g kod kr. kotarske oblasti
u Dol. Miholjcu vrhu 1660 hrastovih i 115 inih stabala na pašnjaku z.