DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1910 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 198


ina´jsku vladu, odjel za unutarnje poslove, koja je u tom predmetu dne
´Al. siječnja 19Ui. broj 72.652 ex 1909. izdala slijedeće riješenje:


Kr. zeraalj. vlada, odjel za unutarnje poslove nalazi utok uvažiti,
a napadnutu odluku dokinuti, te odlučiti, da se petrov. imov. obćiui
ima 207o školski namet u obćin´ 0. propisati prema nametu onoga
obćinara (flzične osobe) u istoj poreznoj obćini naseljena, koji najveću
zemljarinu plaća, i to sa slijedećih razloga :


Prema ustanovi § 1 zakona od 8. siječnja 1876. o prirezu (nametu),
što se ima od državnih i obćinskih šuma u hrv.-slav. vojnoj
Krajini plaćati za pučke učione i za obćine, imadu sve šume u hrv.-slav.
vojnoj Krajini, dakle državne i imovne, doprinositi za podmirenje troškova
za pučke učione i za potrebe obeinske prirez (namet) k izravnom porezu,
po isto tolikom postotku kao i ostali obeinari, nu ipak nikada
više od onog obćinara u istoj poreznoj obćini naseljena, koji najveću
zemljarinu plaća.


Na temelju § 3. zakona od 15 travnja 1897. ova je ustanova
ostala na snagi i iza toga, što je za područje obstojale vojne Krajine
uveden zakonski članak XVI.: 1870. o uredjenju obćina i trgovišta^ koje
ne imaju uredjenog magistrata.


Obćinsko poglavarstvo u 0. propisujući prirez (namet) petrov.
imovnoj obćini, uzelo je kao najveću zemljarinu onu, koja je propisana
srbskoj pravoslavnoj crkovnoj obćini u O, držeći ovu obćinarom, koji
najveću zemljarinu plaća.


Petrov, imovna obćina zauzela je u utoku nasuprut stanovište, da
s6 srpsko-pravoslavna crkvena obćina, kao moralno tijelo ili korporacija,
nema smatrati obćinarom, pa da stoga nema njena zemljarina služiti
temeljem za raspis prireza (nameta) imovnoj obćini, već zemljarina najjačeg
obćinara zemljo-posjednika, dakle fizičke osobe.


Za prosudjenje ovog pitanja najmjerodavnije su ustanove zak. čl.
XVI.: 1870. o uredjenju obćina i trgovišta, koja ne imadu uredjenog
magistrata, a napose ustanova § 4. toga zakona, koji taksativno navadja,
tko se ima smatrati obćinarom. Svi ovdje navedeni slučajevi govore
samo 0 fizičkim osobama, dok o korporacijama nema ni govora, a isto
tako i ostale ustanove toga zakona, naročito § 5.—25. govore samo o
fizičkim osobama, dok moralnih osoba ne spominje nigdje.


Nedvojbeno je stoga, da obćinarom može biti samo fizička, a ne
moralna osoba, pa da je dosljedno tomu valjalo imovnoj obćini propisati
prirez (namet) — koji ali ne smije biti veći od 207o školskog
nameta propisanog na sve vrsti izravnih poreza, a ne samo na zemljarinu
— najjačem naseljenom obćinaru zemljo-posjedniku u dotičnoj
poreznoj obćini.


Priobćio: Dr. Gj. N.


Knjižtvo-


Zrno, glasilo društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske
i Slavonije, izašao je koncem ožujka t. g. broj 1., 2. i 3 sa sliedećim
sadržajem: Uvod i program lista. Naš zakon. Kulturno pozvanje gospodarskoga
činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji, piše Ivo „Zoričić" — Prag.