DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1910 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 196 —


c) Kod gjurgjevačke imovne obćine: šunara Matiju Grdinie a
nadšumarom — procjeniteljem u IX. čin. razredu, a šumarske pristave
Milivoja Kreča, Josipa Š ustića i Levina Heisinger a šumarima u X.
čin. razredu.


Antun Jančikovi ć šumar grada Požege, imenovan je gradskim
nadšumarom u IX. čin. razredu.


Iz upravne prakse.


K tumačenju zakona od 8. januara 1876. o plaćanju prireza po
imovnim obćinama te § 9. zakona od 21. juna 1895. ob ustroju gradskiii
obćina u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.


Cesta V.—S.—T. u duljini od 5"8 kilometara pala je u područje
grada K. kad je upravna obćina Š. pripojena građu K.
Kr. zemalj. vlada, odio za unutarnje poslove, opetovano je riešila,
da su tu cestu dužni uzdržavati žitelji bivše upravne obćine Š.
Gradsko poglavarstvo odlukom od U. februara od 190b.br. 1910.
odredilo je, koliko pojedini žitelj ima u novcu doprinjeti za tu cestu.


Medju njima pozvalo je i šumsko-gospodarstveni ured imovne obćine,
da doprinese 164 K 45 fli. za posjed, kojega ima sada u području
grada K., a prije u području upravne obćine Š.


Gospodarstveni ured imovne obćine uložio je proti toj odluci utok
na kr. županijsku oblast^ pozivajući se na zakon od 8. januara 1876.
glede plaćanja prireza po imovnim obćinama, po kojem nisu dužne
ništa doprinašati za uzdržavanje cesta.


Kr. županijska oblast rješitbom od 18. aprila 1909. br. B, 2457—4.
potvrdila je u cjelosti odluku gradskoga poglavarstva i to iz razloga :


Rješidbom kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 29. do
cembra 1904. br. 52.181, za tim od 31. maja 1095. br. 36 316, odnosno
od 28. decembra 1908. br. 68.536, konačno je rješeno, da šu žitelji
bivše obćine Š , koji su pripojeni gradu K., dužni uzdržavati upitnu
cestu.


Ovi su žitelji pripojenjem građu K. posve izjednačeni u javnopravnom
pogledu sa gradjanima K. te se njihova prava i dužnosti imadu
prosudjivati po zakonu od 21. juna 1895. ob ustroju grad?kih obćina u
kraljevinah Hrvatskoj i S´avoniji


Imovna obćina Š kao juristička osoba po § 9. navedenoga zakona
obćinar je gradske obćine K., pa je stoga dužna po § 22. spomenutoga
zakona nositi razmjerno obćinske terete.


Prigovor gospodarskoga ureda imovne obćine, da je imovna obćina
po § 5. zakona od 8. januara 1876. osim školskog i obćinskoga nameta
prosta svakog drugoga nameta ili prireza, ne može se uvažiti, jer spomenuti
§ 22. gradskoga zakona ne čini nikakove razlike medju obćinarima
glede nošenja tereta, niti koga izuzimlje od tih tereta.


Napokon zakon od 8. januara 1876. o prirezu, što ima od državnih
i obćinskih šuma po hrvatsko-slavonskoj Krajini platiti za pučke učione
i obćine, ne može se protegnuti na područje grada K., jer naredba kr.
zem, vlade, odjela za unutarnje poslove, od .´SO. oktobra 1902. br. 85 917,
kojom se razširuje teritorijalni obseg grada K. utjelovljenjem upravne
obćine S. i B. ne spominje, kako to čini zakon od 15. aprila 1897.,