DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1910 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 195 U
obde vrlo mnoga pitanja i praktični vrlo važnih zadada
u našoj struci još čeka na ekoro riešenje, koje se samo ea
pomnim pokusima od strane pokusnih postaja dade izvesti.


Osobito je kod mnogih najobičnijih šumsko-ogojnih poslova
vrlo poželjno, da se sa pokusima čim prije na čistac
dodje 0 metodama, koje bi ee za polučenje najvećega uspjeha
ima.e usvojiti.


S ovim svršava Tiemanno v članak, otisnut u njemačkom
stručnom batu »AUgem. Forst- und Jagd-Zeitung« za
mjesec studeni 1909. Taj članak sam dozvolom pisca i uredniČtva
spomenutoga časopisa, a na zamolbu uredničtva
našega »S. L.« rado preveo u nadi, da će Tiemannovi
pokusi možda i kod naših šumarskih uprava i gospodarstva,
naročito kod gornjo-krajiških i kordunaških imovnih občina,
koje pretežne površine bukovih šuma imaju, odziva nači, pa
da će šumsko-gospodarstvene uprave, makar da na žalost još
nikakovih šumskih pokusnih postaja ne imademo same, na opisani
način pročiščenja bukovih mladika prije pravoga proredjivanja
pokusno izvađjati dati i polučene uspjehe javnosti predati,
da se 8 nj´ma i drugi šumoposjednici za što valjaniji uzgoj
svojih svaki dan sve vfdi vri- dnost dobivajudih bukvika, posluže.


Prema onoj: »Exempla trahunt!« — svršavam i ja.


-LljXS´-L´,.rk-!^^.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je sa sustavnim bcrivima:
a) Kod otočke imovne obćine šumarskoga pristava Ivana Majstorovića
šumarom u X. čin. razredu.


b) Kod križevačke imovne obć. šumara Stj. pl. Csikoša nadšumarom
u IX. činov. razredu, a šumarske pristave Filipa Stipčića,
Stjepana Ferenčića, Emila Heraka, Antuna Muhvića, Miju Budi
se lica i Simu Kritovca, šumarima u X. činov. razredu; te akce


istu Tanasiju S toj če vica oficijalom u X. čin. razredu.