DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 85 —


čivo manje više po samom upravnom činovniku — red je, da
je ogledamo i da vidimo, kako namienjenoj svrsi odgovaraju.
Nas šumare sve to tim više zanima, jer su nam ovi pravilnici
u ueriedkim slučajevima jedini vodj k rukovanju i upravi ovog
dijela našeg narodnog gospodarstva.


Pred sobom u ovom času imadem ve<5inu pravilnika zemlj.
zajednica, koje se u Gorskom kotara nalaze, te me kao stručara
— i jer su bez sudjelovanja ovih sastavljeni, zanima najviše
onaj njihov dio, koji se strogo na šumsko-tehničku struku
odnosi.


U pravnu stranu ovih pravilnika nedu da se upuštam^
jedno jer nas šumare toliko nezanima, a drugo zato, jer za
prosudjivanje pravilnika u tom smjeru neimam kompetencije.


U ovim pravilnicima od šumarskog su interesa sljedeće
ustanove, koje kanim ovdje poraspraviti:


U §. 4. „U temeljnoj knjizi označeno je


1 cijelo ovlašteničko pravo sa x


2. polovina ovlašten, prava sa y
3. četvrtina ovlašten, prava sa z
4. osmina, ovlašten, prava sa n
-— a manji alikvotni djelovi sa odgovarajućim slomkom".
Zatim se u §. 6. odredje: »Ovlašteničtvo ne može se


cjepati izpod — cjelog ovlašteničtva.«


Da je točno odmjerenje svakom ovlašteniku odpadajućeg
alikvotnog djela, što no mu prama svim ostalim pripada
— od izhodne važnosti za samo uredjenje, jasno je samo po
sebi. Na drugo pako, odavle proiztičuće pitanje: što mi ovo
pravo vriedi i što zato kao rentu iz zajedničke
imovine dobivam, na oto niti u sastavljenim temeljnim
knjigama, niti u pravilnicima, na prosto nikakvog — pa niti
iz bliza, niti od prilike, odgovora neima. Usljed toga mnogi
ovlaštenik sam sebe obmanjuje, te drži do vriednosti svog prava
desetputa toliko, koliko u istinu vriedi — l^drugi ga za toliko