DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 84 —


Dokazom je tomu i njegov sjajni sprovod, kojemu prisustvovaše
bez iznimke svi činovnici kralj, šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu, izaslanici kralj, nadšumarskog ureda u
Vinkovcima i kralj, šumskog ureda na Sušaku, te svi činovnici
šumarskog odsjeka kralj, hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade.u Zagrebu, kao i mnogo njegovih prijatelja i štovatelja.


Mnogobrojni vienci njegovih rodjaka i štovatelja kitiše
njegov lies, medju njima i prekrasan vienac ministerialaog
savjetnika i predstojnika kralj, šumarskog ravnateljstva u Zagrebu
presvijetlog gospodina Josipa Havasa, nadalje vienci činovništva
kralj, šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, kralj, nadšumarskog
ureda u Vinkovcima, kralj, šumskog ureda na
Sušaku, te šumarskoga odsjeka kr. zemaljske vlade u Zagrebu.


V U ime našega šumarskoga društva, u ime sudrugova, te


u ime sviju članova zelene struke kličemo na rastanku vri


jednom pokojniku:


Slava mu i vječna spomen!


Z a j c.
Pravilnici zemljištnih zajednica.


Napisao Josip Majnarić, kr. kot. šumar.


U smislu ustanova zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju
zemljištnih zajednica, ima si svaka zemljištna, zajednica
u okviru tog zakona i čim po ovom zakonu jednom uredjena
bude, osnovati za svoje posebne svrhe i prilike tako zvani
pravilnik.


O tim pravilnicima bilo je svojedobno izneseno prilično
rasprava i mišljenja u našoj javnosti, a u >Šumarskom listu«
napose — nu to je bilo onda, kada su se zemljištne zajednice
istom ppčele uredjivati i kada još život tih zajednica, osnovan
na uvodno spomenutom zakonu, nije još obdenito pobliže i
upoznat bio.


Sada, kada su ovi pravilnici u vedini zemlj. zajednica sastavljeni
i stupili u život, te iza kako su po naročitoj odredbi
s nadležnog mjesta, stvoreni bez sudjelovanja šumara i izklju