DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 8Š — .
Radi svoje strukovne sposobnosti pozvan bje dne 26. rujna
1882. u kr, šumski ured u Otočac kao zatajenik kontrolnog
nadšumara, 4. travnja 1884. bje imenovan privremenim upraviteljem
istoga ureda, gdje je ostao do 16. prosinca 1885 kada je
po kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo bio premješten kralj,
šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu. Tu bje 1. siječnja 1886,
imenovan kralj, nadšumarom II. razreda, a 1. siječnja 1893.
kralj, nadsnmarom I. razreda.


Pokojnik odlikovao se je svojim strukovnim vrlinama kao
i svojom vanrednom marljivošču. Njegove odlične sposobnosti
i radnje na šumarskom polju bijahu po njegovim predpostav-
Ijenima veoma cijenjene i priznavane tako, te je pokojnik, na


16. srpnja 1897. imenovan kralj, šumarnikom, 16. prosinca
1904. kralj, šumarskim savjetnikom, a konačno na dne 10.
ožujka 1909. imenovaa je kralj, šumarskim nadsavjetnikom u
VI. dnevnom razredu i time polučio najvišu čast, koju je do
sada šumarski stručnjak kod nas postignuti mogao.
Pokojni Ivan Kolar bio je dugogodišnji član i odboraik hrv.
slav. šumarskog društva, a i. siječna 1893. izabrao ga je odbor
toga društva tajnikom ad hoc na mjesto dotadanjega tajnika,
kr. župan, nadšumara a danas profesora gosp Frana X.
Kesterčaneka, koji je nenadano od kr. županijske oblasti u
Zagrebu, bio iz službenih obzira premješten kr. županijskoj
oblasti u Varaždin.


Ivan Kolar bio je čovjek koji je uživao ljubav i štovanje
svojih predpostavljenih i podredjenih činovnika, prema kojima
je bio osobito blag. Bio je čovjek riedkog čelik — značaja, te ga
je ljubio i štovao svatko, tko je snjim došao u doticaj te iole poznavao
njegovo plemenito srce. Kao plemenit muž ljubio je sa velikom
nježnosdu svoju obitelj, pa zato gorko jadikuju za njim neutješiva
mu supruga, kderka i sin, koje je njegova nenadana smrt u
crno zavila, jer samo oni znadu kakova su za uvijek izgubili
druga i otca.


I tako naša zelena struka nenadano izgubi vriednog i nezaboravnog
druga, koj je bio visoko cienjen i od sviju ljubljen.