DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 119


Pouuđe imadu biti zapečaćene i providjene naslovom: „Ponuda
na 8l)5 hrastovih stabala iz šume z. z, Bastaji veliki, koja će se prodavati
dne 5. ožujka 1910. kod kr. kotarske oblasti u Daruvaru.


Kr. županijski tajnik upra vitelj :
M a k k a Y v, r


Broj III. A. 16!25. 1909. Zagreb, 5. veljače 1910


Ogl


Sa zemaljskog rasadnjaka za uresno bilje u Božjakovini razpaća
će se ovog proljeća, čim to vrieme dopuštalo bude, sliedeće šumsko i
uresno bilje:


Starost Visina Giena za
Vrst bilina ugodi-u 100kom. Ikom.
nama cm. u krunama


Javor (Acer negundo) presadjeni 8 150 -200 12-— 15
Klen (Acer campestris) presadjeni 2 .W—70 5´ —06
Mliječ (Acer platanoides) . . . 2 60—80 6-—08
Javor bieli (Acer pseudoplatanus) 2 60 -100 6 —08
Javor bieli (Acer pseudoplatanus)


fol. purpurei 2 40—80 6 -08
Žesljika (Acer tataricum) presadjen 2 30—40 3Divlji
kostanj (Aesculus hippoca-— 04


stanum) 2 50 5Amorfa
grmolika (Amorpha fruti-— 06
cosa) presadjena 3 130— 1(30 12Aralia
trnovita (Aralia spinosa) —15


presadjena 3 100—150 30--40
Žutika (Berberis) razne vrsti . . 2 40-70 2-—04
Badleya intermedia presadjena . 3 80 100 25-—80
Simšir (Buxus sempervirens) pre


sadjen 4-—5 20—30 12-— 15
Garagana arborescens presađj. 3 100-150 12-— 15
Catalpa razne vrsti presadj. . . 3 150 15-— 20
Geanotus americanus presadj. 3 60 — —30
Tucalina (Golutea arborescens)


_


presadj . . 3 100 — 20
Drien (Cornus) razne vrsti presadj. 3 60-80 12-—15
Tunja japanska (Gydonia japonica) 3 60 5--06
Zinoviet (Gytisu3 laburnum) pres. 3 120-15 I5´-—20
Deutzia (razne vrstij presadj. . . 3 50—70 12-— 15
Forsithia viridissima ... . 3 100 — -—20
Jasen bieli (Fraxinus excelsior) . 2 40—50 4--—05
Jasen crni (Fraxinus ornus) . . 2 60 4--—05
Gleditschia mermis presadj. . . 3 100—150 5-—06
Glycine (Vistaria) cinensis presadj 3 80 - 100 —40


—-


Oslez (Hibiscus syriacus) presadj 3 60 --80 16--—20