DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- §2 ^


t Ivan Kolar,


kr. šumar, nađsavjetnik.


Vječnosti neima. irfve je promjeni podvrženo i kratkotrajno,
jer si tajna sila naravi, koje ne može svladati nijedna protusila,
krči svoj put bezobzirno ne samo na zemlji, ved i u nedoglednom
svemiru. Ona obara sve što na svom putu razaranja
zahvati, mlada kao i stoljetna stabla bez razlike, pa tako i
ljudski život.


Takovoj sili prirode podlegao je i naš nezaboravni kralj,
šumarski nađsavjetnik Ivan Kolar dne 18. siječnja t. g. u 63.
godini života.


Blagopokojni rodio se 21. lipnja 1846. u ubavom Gjurgjevcu
županije Belovarske. Svršio je veliku realku u Rakovcu
kao odlikaš g. 1867. te ga u jeseni iste godine vidimo na poznatoj
i glasovitoj šumarskoj akademiji u Mariabrunu kod Beča,
gdje je kao redoviti slušatelj godine 1870. svršio šumarske
nauke izvrstnim uspjehom.


Kao krajiški stipendista bio je po vis. c. kr. ratnom ministarstvu
izaslan na gospoštiju kneza Fiirstenberga u Piirglitzu
u Ceskoj, da se ondje potanko upozna sa češkim naprednim
šumskim gospodarstvom. Tu je proboravio 15 mjeseci, a 23.
listopada 1871. položio je u Beču državni ispit za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva.


Vojnikom nije bio, jer su krajiški einovi, koji su škole
polazili, za ono vrijeme bili oprošteni od vojničke dužnosti.


15. prosinca 1871. imenovan bje po c. kr. glavnom zapovjedništvu
u Zagrebu kao vrhovnoj zemaljskoj upravnoj
oblasti, c. kr, šumarom II. razreda kod c. kr. šumskog ureda u
Otočcu, te mu bje povjerena uprava c. kr. šumarije u Vrhovinama,
kasnije u Škarama i u Brlogu, a 1. rujna 1877. bje imenovan
šumarom I. razreda, te se je iste godine na 21. listopada
vjenčao sa visokorodjenom i dražestnpm gospodjicoin Julianom
Borota. kčerkom e kr. Četnika Simeona Borote od Budabran.