DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 117 —
7´ Kod dražbe održana 7. veljače t. g. kod kr. kotarske oblasti
u Delnicama, jest 72 jelova stabla z. z. Delnice sa iskličnom cienom
od 12 K po 1 tn* đostao Dragutin Gregorić iz Delnica
uz cienu od 13 K po 1 ra´ ; a 45 jelovih i omorikovih stabala z. z.
Sunge r-Bresto vadr a ga, procjenjenih na 2030 K, dostala je tvrdka
Petrić-B akarčić iz Mrk opija za 2.321 K.


8. Kod dražbe održane 14. veljače t. g. kod kr kotarske oblasti
u Zagrebu, jest 202 brestova stabla z. z. Prečko, procjenjena na
928 K 73 fil. dostao Marko Benedik iz Zagreba za 1.007 K.
9. Kod dražbe održane 17. veljače t. g. kod ogulinske imovne
obćine u Ogulinu, prodano je:
a) 319 bukovih i 2 javorova stabla u srezu .Bukovača", procjenjenih
na 5114 K, Radi Milanoviću iz S v Petra kod Ogulina za
5162 K;


b) 52 javora rebraša u srezu „Padjenovi krči", procjenjenih na
2704 K, TomiZrncuizModrušaza 3330 K, i


c) 299 bukovih stabala u srezu „Crnačka strana", procjenjenih
na 2 112 K, te 3.099 jelovih stabala u srezu „Jelavje—Kozjak", procjenjenih
na 32 000 K, Josi Murkoviću iz St aj niče uz iskličnu cienu.


0 sliedećim dražbama nisu nam još poznati uspjesi.


1. Na 17. veljače t. g. održane kod kr. kotarske oblasti na
Sušaku i to:
a) na 47 jelovih stabala z. z. Dol, procjenjenih na 1.995 K 61fil.;
b) na 50 jelovih i 1 bukovo stablo z. z. Smrika , procjenjenih


na
1.538 K 54 fil.; i
c) na 55 jelovih, 4 smrekova i 20 bukovih stabala z. z. Smrika ,
procjenjenih na 2.006 K 27 fil.


2. Na 21. veljače t. g. održane kod kr. kotarske oblasti u
Dar u var u vrhu 581 hrastovih, cerovih i orahovih stabala z. z. D o b r akuća,
procjenjenih na 1I.DH5 K 05 fil
3. Na 28. veljače t. g. održane kod kr. kotarske oblasti u
Sisku i to:
a) na 4 590 hrastova z. z. Z a ž i n a, procjenjenih na 84.082 K 20 fil.; i
b) na 1.030 hrastova z.z. Srebren i k, procjenjenih na 41.654 K 75 fil.
Konačno nije nam još poznat uspjeh jeftimbe, koja se je 14. ve


ljače t. g. održala kod brodske imovne obćine u Vinko v-
c i m a za dobavu letava i gradje.
Osim dražba oglašenih u ovom listu posebnim oglasima, održati
će se u mjesecu ožujku i travnju sliedeće i to:


1. Na 4. ožujka t. g. kod kr. kotarske oblasti u Križevcim
a vrhu 637 bukovih i 48 hrastovih stabala u šumi „Tuturovci"
z.
z. R a d 0 i š t e, procjenjenih na 16.000 K.
2 Na 10. ožujka t. g. kod kr. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu vrhu:
a) 1.002 m´ bukove i 1.480 m´ jelove stablovine u I. sjekoredu
kr. šumarije u Ravnojgori, sa iskličnom cienom od 10.166 K;
b) 2287 m^ bukove i 2.320 m^ jelove stablovine u I. sjekoredu
kr. š u m a r ij e u Ogu 1 i n u, sa iskličnom cienom od 12.186 K ; i
c) 4.643 m´ bukove i 1.283 m^ jelove stablovine u III. sjekoredu kr
šumarije u Ogulinu, sa iskličnom cienom od 18.314 K-,