DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 76 —
b.) Kr. županijskog šumarskog nadzornika II. raz. Dragutina M atizović
a kod kr. županijske oblasti u Ogulinu, kr. župan, šumarskim
nadzornikom I. razreda u VIII. čiuovnom razredu, ostavljajući ga i nadalje
na dosadanjem mjestu službovanja.


Umro Na 18. siečnja t. g. u 1 sat u jutro, umro je u Zagrebu,
nakon dugog i teškog´bolovanja u 65. godini života Ivan Kolar, kr.
šumarski nadsavjetnik, te je sahranjen u Zagrebu na 19. siečnja t. g.
u 3 sata po podne uz veoma brojno saućešće štovatelja, prijatelja i sudrugova.
— Nadamo se, da ćemo o vanredno vriednom i štovanom
pokojniku moći u kojern od narednih brojeva donjeti opširniji životopis.
Slava mu!


Različite vijesti.


Australski način očuvanja (konserviranja) drva. Kako stručni
list „Kroatisch-Slavonische Holz-Zeitung" u br. 197. od 3. studena 1909.
priopćuje, pronašao je za konzerviranje drva posebni način njeki P o-
well, po kojemu se taj način zove „p o well izova nj e drva´..


Kao što i drugim sličnim procedurama, tako je i powellizovanju
svrha, da se proces priredbe gradjevnoga i drugoga drva skrati, dugotrajnost
povisi, a pogotovo da se drvo učini sigurno proti ošteeivanju
raznih kopnenih i vodenih zareznika.


Zapadno-australska vlada je kroz više godina pravila pokuse sa
povrellizovanjem, pa je prema povoljnom uspjehu odlučila podignuti
veće naprave, u kojima bi se drvo za državne željeznice i druge svrhe
tim načinom priredjivalo.


Po spomenutom načinu drvo se kuha u njekoj ražtopini sa ceh arina,
kojoj se još njeke druge tvari pridodadu.


Na taj način se odstrane iz drva: zrak, sokovi i jedan dio organičke
tvari, dočim se izpražnjene drvne stanice napune sa saccharinovom
raztopinom i dodanim joj primjesinama.


Iza toga se drvo umjetno osuši u za to posebno sagradjenim prostorima,
te je tek nakon toga podpunoma prikladno za potrebnu izradbu.


Polag izvješća njemačkoga konzulata može se drvo powellizovanjem
u najkraće vrieme posvema osušiti bez da izpuca, iziveri se, izbaci ih
stegne.


Pri tome drvo izgubi 2´) postotaka od svoje prvobitne težine, što
je kod težkoga australskoga drva od osobite važnosti, a uz to bude i
do 5 0 postotaka čvršće.


Sastav drva biva gušći, radi čega težje prima vlagu, a tim se opet
predu sreće pogibelji kasnijega stezanja ili izbacenja drva.


Iz istoga razloga je za naličenje po\vellizovanoga drva potrebno
oko 40 postotaka manje dotične boje, nego li za nepowelhzovano drvo.
I elastičnost se drva powellizovanjem poveća, a znojenje — ovla


ženje drva odstranjuje.
Najveća pako prednost poweIliziranja je ta, što powellizovano drvo
ne napada bjeli mravac, crv drvotoč i Teredo navahs (ladjarka, brodotoč


t. j . pužić, koji se ubuši u drvo ladja i brodova), Takovo drvo da uz
to ima i tu prednost, da ne prhne Zapadno-australsko drvarsko družtvo
je nedavno u Sydney-u i Novoj Zelandiji podiglo drvna spremišta i naprave
u rečenu svrhu, pa namjerava takova podići u svim drvnim
okružjima Australije.