DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 75 ~
U koliko taj krš nije, kako to često biva, skroz neplodan, trebati
de i njegovoj kulturi pažnju posvetiti. To bi bili najvažniji
čisti slojevi na krasu. No nisu svi slojevi svuda tako čisti.
Kako se je zemaljska kora previjala, dizala i spuštala, kako
je kamenje s vremenom izpucalo i u litice pretvoreno i t. d.
to su jedni slojevi prekrili druge sad manje i sad više tako,
da se više puta neda pozitivno reci, da li koji predjel pripada
O´OJ ili onoj formaciji.


To mješanje slojeva i jest jedini spas krasu.


Kako smo naprvo spomenuli ima neplodnih, odnosno vrlo
slabo plodnih pločastih slojeva vapnenca, koji bi za vjekove
skoro sasvim neplodni ostali. No dogadja se, da su ti vapnenei
prekriti makar sa pet prsti debelom naslagom naplavine
i kao takovi daju sasvim dobar pašnjak.


Rekli smo da ima u koritu starih bujica neplodnoga krša.
no taj krš postane za kulturu sposoban, ako kakova god zaprieka
prisili naglu vodu, da medju krš Btaloži ono zemlje što
sa sobom nosi.


Inače skroz neplodni sloj gornje krede postao je barem
koliko toliko plodan stoga, što su mu se pukotine napunile
Gocenskim pieskom ili naplavljenom crljenicom (terra rossa).
Gdje je ta naplavina deblja, može se stršeći vapnenac umjetnim
načinom izvaditi i tim načinom sasvim kulturno zemljište načiniti.


B. K 0 s 0 V i ć,
kr. gumarski nadzornik.
Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske Slavonije i Dalmacije imenovao
je :


a.) Kr. kotarske šumare II. razreda dra. Vašu Vučkovića, kod
kr. kotarske oblasti u Samoboru, Velimira pl. Koroskeny-a kod kr.
kotarske oblasti u Dugomselu i dra. Aleksandra Ugrenovića kod kr.
kotarske oblasti u Pakracu, kr. kotarskim šumarima I. razreda u X.
činovnom razredu, ostavljajući ih i nadalje na dosadanjem mjestu službovanja.