DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- t3 -


Pogledamo li ih iz bližega, to demo naći, da se oni još
uviek troše i plodnu zemlju stvaraju, te da dosta plodne zemlje
izmedju pojedinih ploča sadržavaju.


Jednom riečju formacija jure i triasa u kraškom području
čini šumsko tlo, te je isto faktično skoro sasvim šumom i
obraslo, kako to svjedoče šume na Velebitu, Kapeli, Plješivici,
Kremenu, Poštaku i t. d.


U blizini sela, te u onih predjelih, gdje žiteljstvo puno
blaga drži, ostale su široke površine jurskih i triaskih vapnenaca
bez sume, te su sada prekriti ili grmečcima, ili su goli.
Sve te površine mogu(5no je ali opet što pošumiti, a što pretvoriti
a gospodarska zemljišta.


b) Sloj 2. i 3. ili formacija krede.


Sloj 2. jest naslaga d o n j e k r e d e. To je tvrdi težko
raztrošivi vapnenac, koji je dosta protkan žicama ilovače. Gdje
su te žice raztrošene, tamo ima u pukotinama više ili manje
plodne crljenice — ako ju nije voda izprala. — Gdje nije
raztvorba napredovala, strši taj vapnenac u obliku manje ili
više masivnih litica u vis. Plodnost toga eloja ovisi ponajviše
0 njegovom vlastitom trošenju, jer je redovito tako nezgodno
smješten, da ga ne može naplaviti plodna zemlja gore više ležečih
slojeva. Stoga i jesu strmiji dielovi njegovi krševitiji, a
niže ležedi ravni plodniji, jer na njima se je sustavila plodna
crljenica.


Taj sloj je sada obično obrašten grmečcima, riedko gdje
pravom šumom, a ima ga sjegurno jedna tredina skoro pođpuno
gologa.


Obzirom na zločeste klimatske prilike i obzirom na slabu
plodovitost toga sloja, biti de ga dosta težko kultivirati, ali će
se vedim dielom ipak kultivirati dati i bar njekakva korist od
njega izbiti.


Sloj 3. ili sloj gornje krede jest tamo, gdje je čist,
sam po sebi skroz i skroz neplodan. To je čisti vapnenac bez
ikakvih žila ilovače, koji je doduše razpucan na sve strane,
ali koji u svojim pukotinama nikakove plodne zemlje ne sađr