DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-11


Ne BiTiije ne pri tom zaboraviti, da u kraškom području
ili a dosta i takovih inače kamenitih i tvrdih geolog, naslaga,
koje ne sastoje od vapnenca, a koje vlastitim trošenjem stvaraju
vrlo plodnu zemlju i daju najbolje tlo za podizanje šuma.


Njekoji, ne praved razlike izmedju raznih geolog, slojeva,
ne prave razlike ni izmedju tih slojeva i slojeva vapnenca, kao
niti izmedju trošenjem nastalih proizvoda jednih i drugih.


Stoga oni i drže, da ako ima na jednom dielu kraškoga
područja plodnih naslaga i plodne zemlje, da je moralo biti i
na drugom, ili da je može s vremenom nastati u obilnoj
mjeri.


Tomu ali nije tako, jer hladnu zemlju davajude naslage
ne smiju se zamjeniti sa vapnencima. Kako demo niže vidjeti,
ima slojeva vapnenca na krasu, koji ne daju trošenjem nikakove
plodne zemlje, a ima ih i takovih, koji trošenjem žica plodnu
zemlju proizvadjaju. Te zemlje ali ne može u vedoj mjeri nastati,
nego što je debela bila žica, koja se je raztrošila. Vapnenci
dakle, koji nisu debelim žicama protkani, niti su kada bili, a
niti u budude mogu biti uslied vlastitoga trošenja, nastalom debelom
crnicom prekriti, nego se je ona nalazila u maloj količini
u pukotinama vapnenca


Voda doduše izpira tu plodnu zemlju, no riedko kada izpere
ju svu, nego je redovno ostane toliko u pukotinama, koliko
je dovoljno, da na njoj drvede, makar i kukavno, uspjevati
može.


Kamen se težko troši i stvaranje plodne zemlje lagano napreduje,
pak stoga kultivator krasa mora računati samo sa
ono malo zemlje, što je u pukotinama imade i samo sa onima
površinama, gdje ju u dovoljnoj mjeri nadi može. Na litice i
skroz neplodni vapnenac ne treba se kultivator niti obazirati,
jer je kvar, trud i novac trošiti na njih, a to tim vedma, što
i onako imade dosta površina, na kultiviranje kojih se trud i
trošak uspješno upotriebiti može. Da li de se ikada litice zazeleniti
modi, težko je kazati, no čini se da ni ta mogudaost nije
izključeua. Možebit de susjedno drvede malo po malo, pa makar