DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 70 -
Kako {tuno kastiije vidjeti, slojevi 2. i 3. tvore u glavnorii
hrvatski kras, te je naročito sloj 3. takove naravi, da njegovim
trošenjem ne može nastati plodna zemlja. Kak o je i gor e


opisano , ne mož e bit i o tom u dvojbe , da im a
dielov a ti h dvaj u slojeva , n a kojim a nikad a
zemlj e bil o nije , koj i s u dakl e o d svog a po


st a n k a za kulturu nesposobni, a tih dielova ima
ne samo u hrv. primorju, nego i u nutrašnjosti obih napried
spomenutih županija žalibože i previše.


Do ovoga nazora došao sam još prošle godine, kada sam
proučavao primorski kras, a poznati naš geolog prof. Koeh od
zagrebačkog naravoslovnog muzeja istoga je nazora I u nedavno
izašloj knjizi „Geologija Dalmacije* kaže na str. 166. čuveni
austrijski geolog Dr R. Schubert „Oceansko more nije se razširilo
po cielom području negdašnjeg krednog mora, jer je več
od onog vremena (t. j . doba krede) ostao Velebit, okolica Knina
etc, suhim kopnom". Po tome se moja tvrdnja izpravnom
ukazuje.


Upozorujem naročito cienjene čitatelje, da sam gornjom
razpravom htjeo u glavnom dokazati, da na sadanjem hrv.
krasu ima sjegurno dosta površina, koje nikada debelom plodnom
zemljom prekrite bile nisu, te da je to i glavna krivnja,
što na njekima od njih ni dandanas u obilju plodne zemlje
nema.


Nisam ali time htjeo kazati, da su sve gole površine na
taj način ostale gole, nego sam naprotiv uvjeren, da je sa
mnogih površina od mladjih geolog, naslaga potičuda ili trošenjem
samih slojeva nastala zemlja, tiekom vremena sbilja izprana
i u doline odnesena.


Upozorujem ali podjedno i na to, da je sastav kraških
vapnenaca većinom takav, da njihovim trošenjem redovito nenastaje
puno zemlje, a isto tako. da se po debljini mladjih naslaga
u uvalama i t đ. dade nagadjati, da i one u našim krajevima
nisu nikada debele bile. Prema tome je skroz vjerojatno,
da na sadanjem golom krasu bajoslovnih travnika i gustih
bujno rastućih šuma nije nikada ni bilo.