DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 67 na
nju ni obazirati. Šematički dadu se ostali slojevi kako se
vidi na str. 69. prikazati.


Po geologiji nastali su slojevi 1. —4. taloženjem Školjka,
puževa, kremene kiseline, naplavine i t. d. u samome moru,
a sloj 5. nastao je na kopnu naplavljivanjem raztrosenih dielova
starijih formacija kroz bujice i velike rieke.


Pošto su svi slojevi nastali taloženjem, to bi oni morali
ležati horizontaluo, no kako se iz prosjekah (1), (2) i (3) razabira,
oni su sada kojekako nagnuti i izprevijani već prema
tomu, kako se je zemaljska kora u raznim geolog, periodama,
spuštala i savijala.


Kroz to dizanje i spuštanje došli su jedni dielovi sloja pod
površinu morsku, a drugi su opet ostali na suhom. Tako je


n. pr. prema slici 5. jedan dio slojeva 1. i 2. za vrieme taloženja
sloja 3. bio pod vodom, dočim su dielovi istih slojeva
naznačeni u slici 3. bili na suhom
Za vrieme dok su slojevi bili pod morskom površinom, taložile
su se na njima mladje naslage. Ved prema tomu, da li
je more bilo nad slojevima pliće ili dublje i prema tomu, da
li su slojevi bili krade ili dulje vrieme pod vodom, postale su
te mladje naslage tanje ili deblje.


Ako su ti slojevi odnosno naslage bili sami od sebe ne


plodni, te ako nakon svoga postanka i izdignuda iz mora nisu


nikad poslie pod morsku površinu došli, ond a su moral i


i ostati neplodni, ako ih naime nije diluvijalno ili alu


vijaln > doba plodnim naslagama zasuti moglo.


Ta mogudnost nije izključeua, dapače je skroz i skroz vjerojatna,
jer n. pr. vidimo i na slici 4, i 5., da je sloj 3. zasut
sa slojem 4. samo do neke visine, i to po svoj pi´ilici do one,
dokle je more u periodi taloženja sloja 4. dopirale. Kako su
pako ti dielovi sloja 3. bili od svog izdignuda uviek n a uzvisini
, nije se mogao na njima staložiti ni diluvijalni sloj 5.
nego je materijal sa sloga 1 , a eventualno i iz pukotina sloja
2., iz kojih je nastno sloj 5.. po pos^tranira jarcima odplavljen
na niža mjesta