DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 65 —
Njeki geolozi tvrde, da se je Jandransko more, a po tom
valjda i otoci uz hrvatsku obalu, stvorilo u tertieru ili najkašnje
u diluviju, dakle svakako u predhistorijsko doba. Tada
još nije bilo Mljetčana, a ipak ima velikih površina na morskom
dnu, koje nikakovom zemljom prekrivene nisu, nego čine grebene
poput na obali nalazedih se grebena formacije gornje krede.


Pripoviest dakle o odplavljenju zemlje sa krasa u historijsko
doba, a naročito od doba Mljetčana ovamo, ukazuje se
kao puka bajka ^


No nije samo to bajka, nego je bajka i pripoviest o njekadanjim
šumama na dalm. otocima u historijsko doba.


U nju mogu vjerovati samo oni, koji ne znaju, da bura
nosi na kilometre daleko prašinu od morske slane vode, a kuda
ta, odnosno morska sol zemlju pospe, tamo nema bilju života
Bura je od vajkada Česti gost hrvatske obale, pak su s toga
od vajkada i otoci goli na onim mjestima, na koja bura često
udara i solju ih zasipa.


Mljetčani su možebit izsjekli stabalje, ali ne na sadanjem


golom krasu, nego u šumama, koje i danas na otocima ob


stoje, jer nisu na dohvatu prašini morske vode, koju bura sa


sobom nosi.


Promotrimo li pako ideologijski sastav kraških naslaga i


gibanje zemaljske kore na hrvatskom krasu za vrieme raznih


geoložkih perioda, te čemo bezdvojbeno doči do zaključka, da


plodne zemlje na sadanjem golom krasu sjegurno


nikadanibilonije.


Poznato je, da su se u svakoj geoložkoj periodi zemlje


slagale tri glavne vrsti naslaga: vapnenac, pješčenjak i


glin a i to u isto doba, ah redovito svaka na drugom mjestu,


odnosno u drugom predjelu. Zato se i govori n. pr. o triaskim


jurskim vapnencima i t. d. a isto tako n. pr. o triaskim,


jurskim, eocenskim i t. d, pješčenjacima, a po mjestu gdje se


naslage nalaze govori se n. pr. o Hallstadskom vapnu, Wer


fenskim naslagama, Raibl-naslagama i t. d


Svaka vrst tih naslaga iz pojedinih perioda pozna se po