DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 64 —


kako to i dandanas krašani čine. U toj okolif i na brdu Klaonica
ima i podor njekakve gradine sazidane u suhozidu, koja
potiče iz 13. ili bog zna kojega starijega vieka, kao i spomenute
ograde. Kamenje za zidove i ograde uzeto je iz neposredne
blizine, a temelji tih zidova i gradine počivaju na golo m
vapnencu , što je najbolji dokaz, da ve<5 onda nije ondje
zemlje bilo, da je kamenje bilo na površini i da je bura duvala
bas kao i danas.


Oko Janjca, Kule i mnogih drugih mjesta u Lici ima po
oranicama silnih hrpa kamenja, koje nedvojbeno potiču od
čisdenja zemlje, a koje pokazuju, da su stanovnici krasa pred
stotine i stotine godina svoju grudu zemlje upravo onako u
znoju lica svoga »orali« t, j , od kamena čistili, kako to i
danas pučanstvo krasko čini.


Grobovi iz rimskoga i bronČanoga doba u okolici Jablanca
i Stinice načinjeni su u kršu i to potonji tako, da je za mrtvaca
načinjena u kršu raka od pol metra širine a oko 1 met.
duljine, a prvi tako, da su u krš ukopane žare sa pepelom
mrtvaca. Jedva je vjerojatno, da bi tadanji narodi kopali debelu
zemlju duboko da do krša dodju i u njega mrtvaca polože,
nego je vjerojatnije, da je krš več tada bio na površini,
pak da su oni mrtvace izravno u krš zakapali.


Na kraškim zaravanjcima nailazimo često na kotline od


znatne površine, pa unatoč toga, što u njima ne ima ponora,


niti vodi odtoka, ipak u tim kotlinama ne nalazimo de


belih naslaga zemlje. Voda ju nije odniela, dakle je


po Bvoj prihci nije u kotlinama, a po tom ni na krasu ni bilo


u izobilju.


Moglo bi se doduše fantastično uztvrditi, da je kras bio
njekada visoko brdo sa gladkim bočinama, te da je sa tih bočina
zemlja odplavljena u mora i ravnice Save, Drave i Dunava,
a onda tek da se je opet brdo spustilo i u njemu nastale
kotline bez zemlje. Ta tvrdnja ali nebi se mogla održati
jer historija ne bilježi, dp je od doba Mljetčana bilo takovih
katastrotalnih gibanja zemaljske kore u hrvatskom primorju.