DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 58 —


Proizvode iz finoga drva uvezla je samo Austrougarska
i to 215 q. u vriednosti od 38.073 dinara (57 q,
za 7166 din. u g. 1907.), a isto tako fina drvna roba sa
rezbarijom, izradbom i mozaikom 303 q. u vriednosti
od 61.984 din. (96 q. za 18.281 din. u god. 1907).


Nadalje je uvezeno i to iz naše monarkije; pokudtv a
iz savijenoga drva 426 q, u vriednosti od 53.780 dinara;
prevučenoga pokudtva 84 q. u vriednosti od 22.401
dinar (56 q. za 29.126 dinara u godini 1907.), g a 1 a n t erijske
drvene robe 57 q. u vriednosti od 35.305 dinara
(31 q. za 17.078 dinara u godini 1907. — dočim iz
Njemačke 31 q. u vriednosti od 16.974 dinara (prema 19 q.
za 14.009 dinara u g. 1907.)


Iz netom navedenih statističkih podataka sliedi, da su nerazmjerno
velikom uvozu drvnih surovina iz susjednih zemalja
u kraljevinu Srbiju, unatoč njezinom velikom obilju šuma, krive
vrlo nesredjene šumsko-gospodarstvene i upravne prilike u
zemlji, a ta nesredjenost može poticati samo od nesredjenosti
samih političko-upravnih prilika zemlje, radi kojih je i čitavo
narodno gospodarstvo i blagostanje zemlje u njekom zastoju.


Nješto o prirastu u debljinu i visinu u
crnogoričnim šumama ,,Qorskoga kotara´´.


u šumama Gorskoga kotara (područje kr. kotarske oblasti
u Delnicama i Čabru) nalazi se u većem djelu zastupano drveče
sjene, a od crnogorice jela i omorika, te sada ved sasvim iznmiruda
tisa, koja je, kako je poznato, eminentno drvo sjene,


Za moj studij uzeo sam si jednu od najboljih stojbina
Gorskoga kotara, naime^ šumu zvanu ,Sungerski lug", gdje
sam prilike prirasta proučavao na mnogim oborenim stablima,
a uz to sam od činovnika vlastelinstva Brod-Grobnik (vlastničtvo
kneza Thurn-Taxisa), dobio mnogo podataka o prirastu
u šumama, koje leže u blizini mjesta Delnice.