DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1909 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 478 —
za to vrieme stekli pravo,
plaćivati vlastelinstvo.
Nakon toga vremenamirovinsko društvo.
za
prelazi
vrieme
duž
tihnost
prvih
isplać
10ivanja
godiaa
na sa
ismo


U Djakovu, dne 29. ožujka 1909.


Interkalarno upraviteljstvo temporalija
biskupije djakovačke.


Osim spomenute pragmatike potvrdila je kr. zem. vlada
takođjer »Mirovinska pravila« za spomenute činovnike, nu radi
pomanjkanja prostora ne možemo o njoj govoriti u ovom broju,
nego ^emo to valjda učiniti u kojem od sliededih brojeva.


Osobne viesti.


Imenovanja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kr. šumarsko-
računarskoga revidenta Mihajla Križana , kr. šuraarsko-računarskim
savjetnikom u VIII. čin. razredu kod računovodstva, pridjeljenog
kr. šumarskom ravnateljstvu u Zajrebu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je :
Milana Trivanovića , apsolventa kr. šumarske akademije zagrebačke,
šumarskim vježbenikom kod gradiške imovne obćine.


Kr. šumarske vježbenike: Paju Popovic a kod kr. kotarske oblasti
u Vrbovskom, Srećka Mayera kod kr. kotarske oblasti u Kutini, Nikolu
Stivičevića kod kr. županijske oblasti u Zagrebu, Alfonsa Kaudersa
kod kr. kotarske oblasti u Girkvenici i Arnolda Gerstmann a kod kr.
kotarske oblasti u Zlataru, kr. kotarskim šumarima II. raz. u XI. činovnom
razredu, ostavivši ih na dosadanjim mjestima.


Jovana Metlaša šumarnika-upravitelja gospodarstvenog ureda petrovaradinske
imovne obćine, nadšumarnikom-upraviteljem u VII. činovnom
razredu, te Milana Š koric a nadšumara iste imov. obćine, šumarnikom
u VIII. činovnom razredu i zamjenikom upravitelja gospod.
ureda.


Vjekoslava B a u e r a, kotarskog šumara ogulinske imovne obćine,
nadšumarom u IX činovnom razredu, te Vjekoslava Bubnja šumar.računarskoga
pristava iste imov, obćine, kotarskim šumarom u X. čin
razredu.


Gjuro D r a ž i ć, šumar grada Križevci, imenovan je nadbiskupskim
šumarom u Zagrebu.


Premještenja. Premješteni su:


Aleksander Ha v 1 i č e k kr šumarski povjerenik, iz službenih obzira.
IZ šumarskoga odsjeka kr, zem, vlade, kr županijskoj oblasti u Požegi