DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 406 -
Prije izlaska u terrain priredimo iz starih gospodarstvenih nacrta
novi nacrt na jednoj sekciji, obično u mjerilu 1´ =l60n" ,
u koga unesemo sve iz staroga nacrta, te onda pantografiranjem
prenesemo unj iz vojničkih mapa mjerila 1 : 25000, puteve,
glavnije slojnice, označene visove i udubine jama, tako da tim
donjekle dobijemo sliku o konfiguraciji terraiha.


Kada smo napravili ovakav situaeioni nacrt, prijeđemo
onda na podijelu u odjele. Pri tom najprije upotriebimo postojeće
puteve iz staroga nacrta u kombinaciji sa putevima iz
vojničkih mapa, a kada ni ovi ne dodječu, onda polažemo ravne
ili lomljene linije prema dobivenom situacionom nacrtu, pazedi
pri tom na oblik i veličinu odjela.


Kada smo u nacrtu obavili razdijelenje, izlazimo u šumu,


da ga tamo provedemo.


Pri tom ćemo u šumi najprije potražiti one puteve, koji
su u vojničkoj mapi ucrtani, a u starom nacrtu nisu skinuti,
uvjerimo se o njihovom smjeru, padu i stanju pa ako u glavnom
odgovaraju traženim uslovima, koji se za unutarnje razdijelenje
šume postavljaju, uzeti ćemo ih u podijelu.


Dalje istražujemo one puteve, koji nisu u vojničkoj mapi,
a niti u nacrtu sadržani, ispitujemo njihove smjerove, skiciramo
ih u naš nacrt, pazeći pri tom, da li se približno pokrivaju sa
našim položenim linijama, a ako ne, tada moramo iztražiti, da
li oni u vezi sa prvim putevima u nacrtu, tvore željene veličine
i oblike budućih naših odjela.


Poznato je, da se za podijelenje ne mogu upotrijebiti takovi
putevi, koji prave mnoge i velike zavoje, stoga ćemo takove
iz podjele posve izlučiti, a interesovati se samo za one,
koji teku prilično u jednom smjeru i to onim, koji našem raz
dijelenju odgovara.


Razumljivo je, da pri tome rekognosciranju terraina moramo
imati uza se čovjeka, koji dotični šumski srez na svima
stranama dobro pozna, te koji će nam moći davati potrebne
informacije, što je od velike koristi za cio rad.


U našem slučaju postojali su u nacrtu putevi na sjevernoj
strani uređajnoga razreda i to između odjela 1 i 2 cesta, 2 i 3,