DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 405 —


rali. Odsjek ispod 1 rali priključuje se susjedaom većem
odsjeka.


Iz ovoga se vidi, da mi prvašnji način unutarnjega razdijelenja
šume moramo posve zabaciti i da se moramo staviti na posve
novo i protivno stanovište, pa demo sada o provedenju toga
novoga razdijelenja govoriti.


Vidili smo kakav oblik tla vlada u našem uredjajnom
razredu, prema komu se imamo razdijelenjem ravnati, a da ovo
bude sto više prirodnim crtama prilagodjeno.


Birati linije, koje bi se dale za razdijelenje upotriebiti,
tim je teže, što je terrain posve nepravilan, što nemamo posla
sa pojedinim pravilnim kosama, nego sa isprelamanom površinom
pokrivenom sa razbacanim stijenjem vapnenca.


U takovom terrainu bi sa velikim trudom i gubitkom
vremena skopčano bilo trasiranje prosjeka, a same prosjeke
ne bi ni odgovarale svrsi, koja se postavlja na unutarnje
razdijelenje u šumi. Znamo naime, da unutarnje razdijelenje
mora uzimati takove linije, kojima će se olahkotiti izvoz drva
na najlaglji i najjeftiniji način, linije, koje su uvijek same od
sebe stalne t. j . za koje ne treba nikakova umjetnoga učvršćivanja
i uzdržavanja da osiguravaju pravilni poredaj i smjer
sječina u budućem gospodarenju, da se razdijelenjem stvori
čvrsti okvir, u kojem će se kretati gospodarstvo, a da pri tom
bude uvažena i estetiČna strana, te da ne izvodimo prosjeke,
koje bi tekle jednim smjerom bez ikakova obzira na oblik terraina,
a napose u našem slučaju, gdje je uz veliku nepravilnost
terraina u opće teško položiti liniju od 200 m, koja ne
bi naišla na stijenje, kamenje i jame. Dakle mi se takovima
prosjekama ne možemo služiti, pak stoga da udovoljimo onim
svima zahtjevima, koji se pri ovom unutarnjem razdijelenju
šume stavljaju, moramo tražiti prirodne, stalne, čvrste linije, a
to su u našem slučaju samo putevi. Drugih linija mi ne možemo^
imati.


Postupak pri provađanju ovoga unutarnjega razdijelenja
bio bi ovaj: