DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 404 jedina
je, koja je pokrivena debljom naslagom humusa, a ostalo
sve, bili to vrhovi, njihove strane, ili ravniji dijelovi, pokriveno
je krupnim kamenjem vapnenca. U vehkoj većini slučajeva ne
može se odabrati površina od 1 rali, a da se s njom ne dodje
u jamu ili na stijenu kamenja.


Takav izgleda oblik tla ovoga uredjajnoga razreda i za to
baš, što je taj oblik posve nepravilan, od interesa je u njemu
provesti nutarnje naravno razdijelenje u duhu današnjega modernoga
shvadanja.


Razlika izmedju razdijelenja u starim osnovama i novijega,
sastoji se u tom, što staro razdijelenje nije se ni malo obaziralo
na oblike tla, nego je izlučivalo odjele obzirom na jednoličnost
sastojine. Takav odjel mogao je biti od više stotina
rali sasvim neshodnoga oblika, više puta i po koji kilometar dugačak,
samo ako se njim mogla uhvatiti jednolična sastojina
obzirom na dobu, stojbinu i obrast, a odsjeke sačinjavali su
dijelovi, nastali uslijed presjecanja pojedinih odjela putevima,
čistinama, tudjim posjedima, ili inim prirodnim crtama,
prema čemu su u jednom odjelu svi odsjeci imali jednoličnu
sastojinu.


Vidimo dakle, da je to stanovište posve protivno današnjemu,
gdje se traži, da odjeli budu omedjeni prirodnim
crtama, a u odsjecima da se očituje raznoličnost saetojine u
pojedinom odjelu, obzirom na vrst drveća, sklop, obrast, stojbinu,
gromadu i t. d.


Prema starinskom razdijelenju nisu u šumi u naravi


bile vidljive medje odjela, a bile su vidljive medje odsjeka, što


je današnjem razdijelenju posve protivno.


Osim toga pri starom razdijelenju nisu imali nikakove


temeljne maksimalne niti minimalne veličini odjela niti odsjeka ,


nego su svi mogli biti povoljne veličini i to odsjek ispod 1


rali u svakoj površini, a odjel od 1 rali na više. Novije sta


novište, a i spomenuti naputak za šume stojeće pod osobitim


javnim nadzorom, izključuje takovo razdijelenje, te traži, da


odsjek ne bude manji od 1—4 rali, a odjeli da imaju oko 100