DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 402 žurne,
pri čemu ee obzirom na okolnost, što su šume oto6ke
imovne obdine skoro u cijelosti brdske i planinske šume, mora
po danas u tom pogledu valjanim načelima, nastojati, da se
medje sjekoreda, odnosno odjela (glavnih odjela ili okružja)
prilagode oblicima tla, nadalje da se kao takove medje što
vedma upotriebe postojedi izvozni putevi, da se na iste nadovezuju,
ili da im se dade barem takav smjer, kako će se u slučaju
potrebe moći izgraditi kao izvozni putevi. Mora se daklem idi
zatim, da se izbjegavanjem umjetnih crta (prosjeka) što vecma
provede t. z. naravno razdielenje (natiirliche Eintheilung).


O tomu želimo u ovoj raspravici, na temelju jednog primjera
iz naravi, malo obširnije govoriti.


Radi se o uredjajnom razredu br. IX, zvan „Krekovača",
u kojemu su ovoga ljeta provadjane revizionalne radnje. Obrastao
je sa bukvom, kojoj je u njekim odjelima primješan javor
u smjesi od 0 1 — 0´6, a stojbina mu je prema tabelama iz
Gorskoga kotara III. — IV. razreda.


Za bolje razumievaoje stvari donosimo na strani 403
gospodarstveni nacrt tog uredjajnog razreda,


Kao sve šume otočke imovne obdine, tako ima i ovaj
uredjajni razred karakter kraškoga gorja. Sa južne strane naglo
se diže iznad sela do najviše apsolutne visine od 842 m, koji
se vis zove Velika Greda, pa onda se prostire prema sjevernoj
strani sa više visova, od kojih su njeki u nacrtu oznadeni u
svrhu, da se lakše uoči nepravilnost terraina. Površina terraina
udnbljena je sa silnim jamama takozvanim »dra g a ma«, koje
su osobita karakteristika krasa, izmedju kojih su prosipane
silne gromade vapnenca, koji u ponekim dijelovima tvori neplodne
čistine, kao što je odsjek 5-i. U vedem dijelu sume
pokrivene su ove gromade vapnenca sa mahovinom, a sitniji
dijelovi tankim humusom, a svojim nagomilavanjem sprečavaju
u mnogim slučajevima slobodniji prolaz čovjeka, tvoreći strme
stijene, a s druge strane opet jame, koje svojim udubinama
povećavaju još više nepravilnost terraina. Površina tih jama