DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 434 —


Prodano je dakle ukupno l i čestica za 1,713.472 K, naprama procjeni
od 1,242.443 K, ili za 37-87o nad procjenom.
Cestice „Suše 20. A" i „Medjustruge 22. B* u procjenbenoj vriednosti
od 232,084 ostale su neprodane.


2. Kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu je na dražbi dne
4. listopada t. g. 13.124 m´ bukovine kr. šumarije u „Vranovini", procjenjenih
na 18.113 K, dostala Ivrdka ,Ganz i drug iz Budimpešte" za
18,221 K.
3. Kod prvostolnoga kaptola u Zagrebu je na dražbi dne 8. listopada
t. g. dostao i to :
a) u šumi kod Siska nalazećih se 2092 hrastovih i 58 jasenovih
stabala, procjenjenih na 37.590 K, dostala je tvrdka „Filipa Deutscha
sinovi iz Zagreba« za 39.200 K; i


b) u šumi kod Farkašića nalazečih se 426 hrastovih i 807 bukovih,
grabovih i cerovih stabala, procjenjenih na 15.600 K, dostao je „R.
Bachrach iz Zagreba" za 17,578 K.


4. Kod gradskog poglavarstva u Varaždinu je na dražbi dne 15.
listodada t. g. 438 hrastovih stabala, procjenjenih na 16.481 K 82 fil.
dostao „M. 0. Ebenšpanger iz Varaždina" za 18.481 K 82 fil. ili 127o
nad procjenom. Kod prođhodne ustmene dražbe bijaše najveća ponuda
tvrdke „Filipa Deutscha sinovi iz Zagreba" sa 18.310 K
5. Kod dražbe stabala zem. zajednice Motičina dol., Gazije, Vukojevci,
i Razboište, održane na 16. rujna t, g. kod kr. kotar, oblasti u
Našicama, prodano je samo 4177 hrastovih stabala z. z. „Motičina dol"
procjenjenih na 162.738 K. Ta stabla je dostalo „Neuschlossovo našičko
dion. društvo" za 162.907 K. Na stabla ostalih zem. zajednica nije
stigla ni jedna ponuda.
6. Kod dražbe obdržavane dne 27. srpnja, odnosno 14, listopada
t.
g. kod kr. kotarske oblasti u Delnicama, jest prodano i to:
a) 386 jelovih stabala zem. zajednice „Lič", procjenjenih na
9713 K 88 m. prodano je za 9750 K; i
b) 523 jelovih stabala zem. zajednice .Zlobin", procjenjenih na


17.457 K 33 fil, prodano je za 17.460 K Imena dostalaca nisu nara
poznata.
7. Kod dražbe održane 7. rujna t. g. kod kr. kotarske oblasti u
Vrbovskom, jesu jelova i omorikova stabla zem. zajednice „Kom. Moravice"
prodana uz naknadnu premjeru i to: a) 189 stabala u šum.
predjelu „Kosica" prodano je za 11 K 30 fil., i b) 450 stabala u šum.
predjelima „Lazine i Grič" prodano je po 11 K 49 fil. po 1 m^ tehničko
uporabivog drveta.
8. Kod dražbe održane 3. rujna t. g. kod kr. kotarske oblasti u
Slatini prodano je:
a) 47 hrastovih stabala z. z. „Suhamlaka" za 1.500 K, prema procjeni
od 854 K; i
b) 438 hrastovih stabala z. z. „Macute" za 10.150 K, prema procjeni
od 9.636 K.
Dostalcem obijuh skupina je „Stjepan Žagar iz Šljivoševaca".
Neprodano je ostalo 117 hrastovih stabala z. z. Bazje dol.


9. Kod dražbe održane na 14. listopada t. g. kod kr. kotar, oblasti
u Virovitici, jesu 132 hrastova i 4903 bukova stabla z. z. „Gvozdansko"