DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 433 —
movini dogadjali su se u zadnjim decenijima često. Dvie, tri, četiri go


dine su ciene rasle i potražba je svestrana. Posljedica toga je bila pre


velika proizvodnja, koja je opet nakrcala sva skladišta, te je morao


doći pad ciena. Držimo da će tako biti i ovaj puta. Kada se budu po


čela skladišta prazniti, dizati će se i ciene, a pa tom i poduzetnost.


Podpuna stagnacija nastala je u prodji javora rebraša.


Uspjeh koncem rujna i tečajem mjeseca listopada održanih dražba


bijaše sliedeći:


1. Kod kralj, nadšumarskog ureda u Vinkovcima je na dražbi
držanoj:
a) dne 27. rujna t, g. prodano je 8477 bukovih i 91 topolovo stablo
u srezH „Jamaričko brdo" u području kr. šumarije u »Lipovljanima"
tvrdci „Filipa Deutscha sinovi u Zagrebu" za 12.500 K, naprama iskličnoj
cieni od 12.408 K.


Neprodana su ostala bukova itd. stabla u srezu »Novsko brdo"
kr. šumarije u ,Raiću".


b) dne 28. rujna t. g. prodane su čestice;


„Gadjavski bok 2." sa 1675 hrastovih, 2191 jasenovih. 1328 bre


stovih i 67 grabovih sta-bala, procjenjenih na 151.258 K, dostao je
„S. Benedik i sin iz Zagreba" za 232.611 K;
»Dvojane 5." sa 672 hrastova, 194 briestova 1481 grabova stabla
procjenjenih na 116.744 K, dostao je „Gustav Deutsch iz Zagreba" za


183.909 K;
„Trstika 6." sa 270 hrastovih, 110 jasenovih, 1327 briestovih i
1603 grabovih stabala, procjenjenih na 63.076 K, dostalo je „Neuschlossovo
našičko dion. društvo" za 90.450 K;


jCarđaćinska greda 8" sa 760 hrastovih, 36 jasenovih, 355 briestovih
i 37 grabovih stabala, procjenjenih na 105.195 K, dostala je
tvrdka „Binder i Polgar iz Zemuna" za 110.540 K;


„Savički gjol 12." sa 395 hrastovih, 3258 jasenovih, 54 briestovih
i 57 grabovih stabala, procjenjenih na 51.380 K, dostalo je „Neuschlossovo
našičko dion. društvo" za 7_.430 K;


„Suše 20. B." sa 323 hrastovih, 15613 jasenovih i 730 bukovih
stabala, procjenjenih na 95.399 K, dostala je „Hrvatska eskomptna banka
u Brodu" za 115.999 K;


,Prašnik I." sa 815 hrastovih, 10 briestovih i 41 grabovo stablo,
procjenjenih na 103.426 K, dostala je tvrtka „A. i G. Mercier iz Capraga
« za 126.713 K;


„Prašnik II." sa 1614 hrastovih, 13 briestovih i 75 grabovih stabala,
procjenjenih na 168.947 K, dostalo je „Neuschlossovo našičko
dion. društvo" za 223.012 K;


„Slavir" sa 1220 hrastovih, 1& jasenovih, 2 briestova i 35 grabovih
stabala, procjenjenih na 147.245 K, dostala je tvrdka „Josias
Eisler i sinovi iz Beča" za 216.141 K;


„Gradina" sa 931 hrastovih, 58 jasenovih, 16 briestovih i 26 grabovih
stabala, procjenjenih na 111.433 K, dostala je „Hrvatska eskomptna
banka u Brodu" za 148.990 K; i


„Smogva" sa 1212 hrastova, procjenjenih na 128.340 K, dostalo je
„Bergerovo d. d. za trgovinu drva u Zagrebu" za 192.677 K.