DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 432 —


Kneževski činovnici diele se 1. u doživotno i S. uz opoziv
namješteno osoblje Medju prve spadaju oni u V.—X. činovnom
razredu, a medju potonje činovnici ispod X. čin. razreda.


Doživotno namješteni činovnici imaju pravo na mirovinu i to
nakon 10 godina službe u iznosu od 7io) nakon 2U godina u iznosu
od 7io plaće, dočim nakon dovršenja 65. godine života iznosi mirovina
podpunu plaču. Onaj, koji navrši 65. godinu života ima pravo tražiti,
da bude stalno umirovljen. Udove dobivaju 7io o´^ plaće, odnosno
mirovine supruga. Svako diete 7i() od majčine mirovine, a siročad ima
pravo na 7,^ iste.


Uz opoziv namješteni činovnici imaju za sebe, za svoje supruge
i djecu pravo na mirovinu po propisima, koji su u glavnom slični
onima, koji vriede za zemaljske činovnike u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji.


Kao uvjet za namještenje činovnikom u VII. i višim činovnim razredima
zahtjeva se od dotičnika, da je udovoljio svim uvjetima, koji se traže
kod namještenja u višoj državnoj službi u Njemačkoj ili u Austriji,
dočim kotar, šumarom (Revierforster) može postati onaj, koji je
svršio lugarsku školu (Waldbau oder Forsterschule), ili koji je
sa dobrim uspjehom položio pruski lovački ispit, ili koji ovomu
slični ispit.


Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije


sa sjedištem u Osieku, pristupilo je kao utemeljiteljni član „Vlastelinstvo
biskupije djakovačke" sa prinosom od jedne hiljade
(1000) kruna, na čemu društvena uprava izriče svoju usrdnu zahvalu
uz želju, da se u patriotsko vlastelinstvo biskupije djakovačke ugledaju
i ona ostala veća vlastelinstva naše domovine, koja rečenomu društvu
do danas još nisu pristupila kao utemeljitelji.


Trgovina drvom.


Kako smo u zadnjem broju naslućivali, polučio se je kod prodaje
hrastovine iz šuma kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima i investicionalne
zaklade u Zagrebu, povoljan uspjeh, čime će opet oživiti ne
samo trgovina i promet sa hrastovinom, nego će opet u našim hrastovim
šumama naći zarade na hiljade domaćih radnika i vozara.


Nisu doduše postizavane one ciene, na koje smo bili vikli nazad
malo godina., nu tomu se obzirom na ondašnje zaista visoke ciene, te
jer se niti tržište obično ne popravlja preko noći, nismo mogli ni nadati.
Neizbježivo je stoga bilo, da se je na nastali zastoj morao kod
procjene uzeti obzir, te procjena sastavljati nješto niže, nego li smo to
prije bili naučeni. Crni se dakle da se je uslied uvidjavnosti i šamoposjednika
a i ponovne poduzetnosti drvotržaca, kriza u glavnom prebrodila.


Uspjeh dosadanjih dražba ima se u prvom redu pripisati izvanredno
dobroj kakvoći slavonske hrastovine. pak stoga nas neće smjeti
iznenaditi, ako pojedine lošije čestice budu još uvjek ostale neprodane.


Na žalost takovo poboljšanje tržišta ne opaža se kod bukovine i
čamovine, te je još uvjek slabi izgled u toj grani drvne trgovine. To
nas ali ne smije učiniti malodušnima. Takovi zastoji u bukovini i ča