DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- ´431


Plać a g 0 đ i š n. 0 Kuzl


« o « CD 03 CM


* t


1—( T-< TH


rH
CM


a


T3 fi
C c d 0 a Ci


Činovnika


o O
o


U) ,ic« cS ^c« o5 DS


Q 0 fl


a e rt a
o


A godi n a CD


značaj "


k


V. Šumarnik 6360 6960 7560 8160 8760 9219 9678 1080
1


VI. Nadšumar-5100 5670 6240 6810 7380 7950 8235 885´
720´


VII.
a) Sum. asesor (>00*
b) Šum. upravitelj 510=
(Forstverwalter)
3900 4320 4740 5160 5580 6000 6460 720 420"
570´


420»


Kotar, šumar (Revier-
330´


vni.
210"


forster 2850 3204 3558 3912 4266 4620 4974 570


150"
150"


IX.
Šumar, asistent 2490 2775 3060 3345 3630 3915 4200 420 —
X. Šumar (Forster) 2130 2307i2484´2661 2838 3015 3192 3369 360 150"
XI.
Šumarski pristav 1770 194712124 2301 2478 2655 2832 285 —
XII.
Lovački i šumarski
pomodnik 1470 1611 1762il893 2034 2175 2316 2475 285 XVI.
Lugar (Forstwart) 1020 1140 1260´l380 1500 1620 1740 210 —
XVII.
Šumski pazitelj (Waldaufseher)
930 990,10501110 1170 1230 1290 210 —
Činovnih razreda I.- IV. te XIII.—XV. u Hriatskoj ne ima.
Odšteta putniti troškova :
´ na kotarskoj šumariji (Revier) I. raz.


* na kotarskoj šumariji (Revier) II. raz.
´ na kotarskoj šumariji (Revier) III. raz,
na kotarskoj šumariji (Revier) IV. raz.
´ za putovanja unutar 30 kilometara.
´ na pomodnoj šumariji (Forsterei) I. raz.
´ na pomodnoj šumariji (Forsterei) H. raz.
´" na pomodnoj šumariji ´Forsterei) III. raz.
" na pomodnoj šumariji (Forsterei) IV raz.
´^ za putovanja unutar 30 kilometara.
´´ Doplatak na samostalnoj pomodnoj šumariji.