DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 430 —


Stoga se ta služnost stana ne može smatrati realnom kvalifikacijom
za stećenje pravonžitaičtva, pa za to Ani i Štefaniji Š. ne pripada pravoužitničtvo,
nego cijelo pravoužitničtvo pripada J. S, kao vlastniku kuće
br. 36. U Mjesečniku p. d. priobćio: Dr. A. Goglia.


Različite vijesti.


Državni ispit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva


održan je a) u Zagrebu dne 23. i sliedećih dana, b) u Budimpešti 25,
i sliedećih dana o. ni.
Izvješće o tomu donjeti ćemo u sliedećem broju.
Skupština ugar zem. šumarskog društva održana je 26. kolovoza


t. g. u Fenjohazi uz sudjelovanje od kakovih 200 članova, te uz predsjedanje
predsjednika baruna Dezidera Banffy-a. Nakon što su bili pozdravljeni
upravo mnogobrojni zastupnici raznih društava, korporacija
i gradova, te odaslani brzojavni pozdravi, medju inim na kr. ug. ministra
poljodjelstva dra. Ignaca Daranyia, prešlo se je na dnevni red.
Iz izvješća o djelovanju društva u prošloj godini razabire se, da je
društvo imalo 859 utemeljiteljnih i 1117 redovitih, ili ukupno 1976
članova. Društvena imovina koncem godine 1908. iznosila je 9X6.611 K
75 fil. U upravljajui^´i odbor izabrani su i to za dalnje 4 godine:
Fridrik Dapsy, Ignjac pl. Daranyi, Ivan K6csy Franjo Marosi, Dragutin
Nagy, Koloman Pech, Franjo Schmidt, Otto Scholtz, Julio Scholtz i
Eugen Vadas; a za dalnje A godine Dragutin Kaan. NaJalje je sa velikim
zanimanjem saslušano predavanje kr. ugar. šumarskog nadinžinira
Franje Szabć-a o državnom šumarstvu u Feny6hazi i tamošnjoj
električnoj industrialnoj željeznici. Predloga bijaše podneseno 3, koji su
svi odpućeni upravljajućem odboru na proučenje i štavljenje predloga
u budućoj glavnoj skupštini. Q podne bio je banket, kod kojega je
predsjednik barun Banffy izrekao prvu zdravicu Njegovom Veličanstvu
kralju. Po podne razgledali su skupštinari najprije munjaru i električnu
pilanu, a zatim su se električnom industrijalnom željeznicom odvezli u
bližnje državne šume. Na 27. i 28. kolovoza preduzimani su u dvim
skupinama izleti u Avararalja i Tatranske kupke.
Najnoviji status i beriva šumarskog i lugarskog osoblja kneza
Thurn-Taxi8a. Kako je poznato, knez je Thurn-Taxis kao posjednik
vlastelinstva Želin-Giče, Ozalj, Brod na Kupi i Grobnik, jedan od najvećih
šumoposjednika u Hrvatskoj, pak stoga držimo, da će naše
šumarske drugove zanimati da doznaju, kako je plaćeno, te kakovi su
pravni odnošaji šumarskog i lugarskog osoblja, koje je namješteno na
tim ogromnim posjedima.


Riešenjem vladajućega kneza od 14. studena 1908. promjenjeni su
i poboljšani dosadanji propisi glede pravnih odnošaja i beriva kneževskih
činovnika.


Stalna beriva sastoje se iz plaće, koja se svake tri godine povećaje,
te iz stana u naravi, odnosno ako takovoga ne ima, tada u odgovarajućoj
stanarini. Ta beriva iznose:
ŠUMARSKI LIST 11/1909 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- ´431


Plać a g 0 đ i š n. 0 Kuzl


« o « CD 03 CM


* t


1—( T-< TH


rH
CM


a


T3 fi
C c d 0 a Ci


Činovnika


o O
o


U) ,ic« cS ^c« o5 DS


Q 0 fl


a e rt a
o


A godi n a CD


značaj "


k


V. Šumarnik 6360 6960 7560 8160 8760 9219 9678 1080
1


VI. Nadšumar-5100 5670 6240 6810 7380 7950 8235 885´
720´


VII.
a) Sum. asesor (>00*
b) Šum. upravitelj 510=
(Forstverwalter)
3900 4320 4740 5160 5580 6000 6460 720 420"
570´


420»


Kotar, šumar (Revier-
330´


vni.
210"


forster 2850 3204 3558 3912 4266 4620 4974 570


150"
150"


IX.
Šumar, asistent 2490 2775 3060 3345 3630 3915 4200 420 —
X. Šumar (Forster) 2130 2307i2484´2661 2838 3015 3192 3369 360 150"
XI.
Šumarski pristav 1770 194712124 2301 2478 2655 2832 285 —
XII.
Lovački i šumarski
pomodnik 1470 1611 1762il893 2034 2175 2316 2475 285 XVI.
Lugar (Forstwart) 1020 1140 1260´l380 1500 1620 1740 210 —
XVII.
Šumski pazitelj (Waldaufseher)
930 990,10501110 1170 1230 1290 210 —
Činovnih razreda I.- IV. te XIII.—XV. u Hriatskoj ne ima.
Odšteta putniti troškova :
´ na kotarskoj šumariji (Revier) I. raz.


* na kotarskoj šumariji (Revier) II. raz.
´ na kotarskoj šumariji (Revier) III. raz,
na kotarskoj šumariji (Revier) IV. raz.
´ za putovanja unutar 30 kilometara.
´ na pomodnoj šumariji (Forsterei) I. raz.
´ na pomodnoj šumariji (Forsterei) H. raz.
´" na pomodnoj šumariji ´Forsterei) III. raz.
" na pomodnoj šumariji (Forsterei) IV raz.
´^ za putovanja unutar 30 kilometara.
´´ Doplatak na samostalnoj pomodnoj šumariji.